Pod znakem Terranské divize

3. díl: Operace Sfinga

Nad základnou se začaly shromažďovat Protosské transportní moduly. Z jejich útrob vypochodovalo několik Zealothů a asi dvě desítky robotů, kteří měli za úkol postavit Protosskou základnu a posílit obranné postavení. Jakmile vstoupili na povrch planety, rozjeli se do různých míst základny. Zde zvláštní schopností otevřeli časoprostorovou bránu. Byl to shluk energie jasně modré barvy, který se několik desítek vteřin vznášel nad zemí, a pak se za silné světelné záře na místě objevila stavba, která byla skrze bránu vytvořena. Takto bylo kolem Terranské obrany vytvořena další linie obranných věží, které, na rozdíl od Terranských, poskytovaly ochranu jak protivzdušnou, tak pozemní. Základna začínala přibírat na velikosti a za nějakou dobu již nebylo potřeba využívat transportů, ale veškeré požadavky mohly být zaslány branou.

rok 2008 publikovaný vlastní tvorba Milda a Jenda Časná dospělost (21 - 30 let)
KDO (osoby a obsazení) LAN párty / Milda /
PROČ (důvody a účely) zábava /

Generál „Bomber“ se díval z operačního střediska na Protosské dílo se zájmem a údivem. To, co se tu dělo, nemělo pro normálního Terrana vysvětlení. Sir Hydoon v místnosti přítomen nebyl. Jelikož bylo vybudováno hlavní velitelství Protossů, přesunul se tam. Ale komunikace mezi oběma veliteli neustala. Probíhala pomocí komunikačních satelitů. Generál se již plně naučil obsluhovat dekodér a proto tlumočníka nepotřeboval. Problém mu dělala jen skladba slov. Jak pro odeslání vzkazu, tak při jeho přijmutí, nabízelo se vícero vyložení výrazů. Sám sebe přistihl, že se nechal okouzlit tím, co se děje dole a zbytečně tu utrácí drahocenný čas koukáním z okna. „No tak Robe, začni něco dělat.“ zabručel si sám pro sebe. Když se odpoutal od okna a přešel k mapě, kde byla načrtnuta postavení, někdo zaklepal na dveře. „Vstupte“ řekl generál. Do místnosti vešel jeden z inženýrů výzkumného a technologického střediska, který měl na starost zbrojní projekty. „Omlouvám se pane, ale mám skvělou novinu.“ pronesl muž a v očích se mu objevilo vzrušení. „Mluvte inženýre, o co jde?“ „Našim hochům se podařilo najít přísadu, která s místní atmosférou velmi výbušně reaguje.“ „Jak výbušně?“ „Pane, podařilo se nám zprovoznit plamenomety, které zde nejdříve nefungovaly.“ „To je opravdu velmi dobrá zpráva“ řekl generál až s dětskou radostí. Byl si totiž vědom toho, že Zergové, na rozdíl od střelných zbraní, jsou velmi málo odolní vůči ohni. Bohužel se hned při počátku konfliktu ukázala skutečnost, že místní atmosféra obsahuje cosi, co zamezuje hoření mariňáckých plamenometů. „Opravdu dobrá zpráva“ opakoval znovu svou odpověď generál. „Mám ještě jednu novinku, pane. Dorazil balíček z Nawoodu.“ Generál s sebou trhl a jeho výraz přibral na vážnosti. Věděl, co to znamená. „... a síla?“ zeptal se stručně. „Asi deset až jedenáctkrát silnější než Little boy.“ „To z nich udělá hromady připálenejch bifteků“ zapomněl se generál. Ale inženýr dělal, že tuhle poznámku přeslechl, i když v duchu s generálem zcela souhlasil. „Ale máme jeden problém pane.“ ještě dodal „Naše zaměřovací systémy jsou založeny na elektronickém vyhledávání. Zergové nemají žádnou elektroniku. Nemůžeme je tudíž zaměřit jinak...“ inženýr udělal krátkou pomlku, aby dodal na vážnosti „než ručně.“ „Oukej, díky za informace. To bude všechno“ propustil ze svých služeb generál inženýra. Ten pozdravil a tiše zmizel ve dveřích. „Bomber“ se opět zahleděl z okna a pár vteřin nato stiskl tlačítko komunikátoru. „Felpsová, sežeňte mi majora Quinta“ „Koho prosím?“ ozval se v reproduktoru mladý ženský hlas, který patřil generálově asistentce. „Sežeňte mi Ghosta, hned!“ až skoro vykřikl. „Tohle zvládne jen on“ pronesl si sám pro sebe, ale to už asistentka neslyšela.

Pro použití probioxiplutonvodíkovou bombu se generál rozhodnul v té chvíli, kdy zjistil, co dokáže Zergům způsobit oheň a prudké ohřátí jejich těla. Vzhledem k tomu, že na planetě Erman vládly arktické podmínky, bylo nutno bombu upravit, aby její výbuch měl dostatečný účinek a nevznikla žádná řetězová reakce s místní atmosférou. Jeden z techniků mu popsal účinek neupravené pumy takto: „Bude to mít za následek to samé, jako když stojíte po kolena v benzínu a hodíte nedopalek na zem.“ To mu stačilo. Úprava bomby však byla velmi náročná a proto na ní čekal tak dlouho. Nyní byla přivezena. Ukáže se, co dokáží nejlepší mozky Terranů. Generál si po opětovném prostudování mapy vzal do rukou analýzu situace starou jen několik hodin. Od předchozí zprávy zde nalezl několik položek, hlavně stav vojenské techniky, které vykazovaly nárůsty. Počty Protosských vojáků na základně se každou minutou zvyšoval. Stejně tak jejich bojová technika. „Doufám, že jim nerupne v bedně a nesrovnaj to tu se zemí.“ zamyslel se generál. Místností se ozvalo pípnutí komunikátoru a v něm hlas patřící Felpsové. „Pane, major Quint dorazil. Smím ho k Vám pustit?“ „Ano, ať jde dál“ odpověděl generál. Za okamžik se blížící kroky zastavili a ozvalo se kovové zaklepání na dveře. „Vstupte“ rychle vyslovil generál. Dveře se otevřeli, a do místnosti vstoupil muž střední postavy, který měl vojenský oblek odlišný od ostatních vojáků. Jeho chladný pohled byl okamžitě upřen na generála. „Na Váš rozkaz generále“ vyslovil zastřeným, ale tichým hlasem major a neustále stál v pozoru. „Díky majore, že jste tak rychle přišel“ řekl generál. „Dejte si pohov a posaďte se, musím s Vámi probrat jednu důležitou věc.“ Major Quint se uvolnil a sedl si do nejbližšího křesla. Generál naproti němu. „Majore, jak asi víte, konečně dorazilo z Nawoodu očekávané překvapení. Jediný problém je, že naše navigační systémy nejsou schopny zaměřit živočišnou strukturu, takže to znamená...“ „...takže to znamená“ vstoupil mu do řeči major „že potřebujete chlapa, který to nemá v hlavě v pořádku, protože nikdo jiný by to neudělal, a půjde k těm potvorám a ze země zaměří cíl. Chápu generále. Můžete se mnou počítat. Jdu do toho.“ skončil major. Generál si sám pro sebe potvrdil, že se v majoru Quintovi nezmýlil. Byl eso mezi průzkumnými jednotkami, bývalý člen speciálních úderných sil a odborník na pohyb v nepřátelském území. Svou hodnost majora již dlouho nezvýšil, protože svou profesionalitu kazil tím, že své názory zveřejňoval bez jakýchkoliv servítek. Generála „Bombera“ však respektoval. Byl to zkušený muž se srdcem vojáka. Žádný z velitelů se svými schopnostmi, znalostmi a velením nevyrovnal generálu „Bomberovi“. „Majore, cílem Vašeho zaměření bude pravděpodobná líheň těch stvůr. Váš energetický oblek by Vám měl umožnit úplnou, nebo částečnou neviditelnost. Před Vaším úkolem bude dělostřelecká příprava a částečná krycí operace. Budeme se snažit odklonit a přeskupit všechny nepřátelské jednotky k fiktivnímu útoku. Nevíme, jak dlouho se dokážeme bez velkých ztrát držet. Protože nechci zbytečně ztratit lidi, při nestabilní situaci bude velen ústup. Budete na to mít málo času majore. Zvládnete to?“ Major se jen zlehka pousmál „Jasně generále, pošlu jim to rovnou do náručí.“

Nepřátelská aktivita za posledních 24 hodin klesla skoro na nulu. Žádné kontakty, ani nájezdy. Nepřítel prostě o sobě nedával jedinou známku. V operačním středisku se to hemžilo šaržemi. Přítomen byl tentokrát i sir Hydoon a velitelé, kteří povedou útok. Na velkém stole byl holograficky zobrazen terén, na kterém se má následující bitva odehrát. Slovo měl zrovna kapitán Hobler, velitel leteckých sil. „Jednotky Wraithů budou stále kontrolovat oblast a v případě přímého kontaktu budou připraveny k letecké podpoře. Křižníky Elis a Mark budou připraveny v těchto pozicích“ a ukazovátko zaměřil do nízkého kaňonu „a budou čekat na rozkaz k útoku“ „Jeden prapor tanků a Goliathů tam bude také čekat“ navázal kapitán Gris, velitel pozemních obrněných jednotek, na předchozí komentář „Jednak proto, aby mohly krýt jednotky v případě rychlého ústupu, a jednak proto, aby kryly stíhačky a křižníky.“ Sir Hydoon pozoroval mapu, ale zatím se nijak neprojevil a ani nedal jinak znát jakýkoliv svůj plán. „Vaše vyjádření poručíku Treedy?“ zeptal se generál mladého důstojníka velící pěchotě. Poručík přenesl váhu z pravé nohy na levou a spustil: „Sestavil jsem útočné čety, zkombinované z pěchoty a plamenometníků. Na tři čety budou dvě sanitní vozidla. Záchytné body útoku jsou Alfa, Bravo a Delta“ ukázal poručík tři místa na mapě „v případě krize se budeme stahovat do těchto pozic. Hlavním úkolem pěchoty je chránit techniku od přímého kontaktu s nepřítelem a průzkum bojem. Upozorňuji všechny, že pěší jednotky budou vyzbrojeny tříštivými zápalnými náboji TR 8 a proto si prosím všichni hlídejte své palebné sektory.“ všichni souhlasně pokyvovali a vrývali si do paměti každý detail mapy. „A teď to hlavní pánové“ ujal se znovu slova generál „major Quint má zvláštní úkol. Musí se dostat nepozorovaně na sto metrů od líhně Zergů a zaměřit navigační systém. Jakmile bude cíl zaměřen, potvrdí ho operační středisko kódem ‚RUDÝ DRAK SPATŘEN‘ to pro ostatní jednotky znamená konec jakéhokoli postupu a příprava na ústup. Major tuto zprávu potvrdí slovy ‚RUDÝ DRAK LETÍ‘.“ nastalo ticho a napětí v místnosti nabývalo na intenzitě. Generál pokračoval „Po této větě máte pět minut na evakuaci. Další podrobnosti Vám sdělí podplukovník Hoth. Podplukovníku? Máte slovo.“

„Díky generále. Pánové, velmi pozorně mě prosím poslouchejte. Úspěch operace závisí na správném načasování a vzájemné kooperaci. Časový plán Vám ukáži na tabuli.“ řekl podplukovník a pomalu přešel do rohu místnosti, kde stála velká elektronická tabule zobrazující data a podrobnosti. Ostatní muži se za ním otočili a všichni upřeli zraky na panel. „Major Quint se vydá v hodině H Vulturem, který je vybaven maskovacím generátorem na pozici Omega. Je to oblast, kde poslední průzkum nenašel žádné nepřátelské aktivity. Samozřejmě těsně před útokem provedeme ještě jeden průzkum, takže pozice Omega se může změnit. Cesta by mu měla trvat při průměrné rychlosti 230 km za hodinu 45 minut. Zde major vozidlo opustí a pěším přesunem se vydá na pozici Strike. Ta je vzdálená od pozice Omega asi kilometr. Předpokládáme, že zaměřovací pozici Strike zaujme 15 minut po dosažení pozice Omega. Zaměřování by mělo trvat asi 5 až 10 vteřin. Po ověření zaměření se časový údaj na hodinu S -10. Všichni velitelé budou vysílačkou pravidelně v jednominutových intervalech informováni o čase. Protože by major nestačil opustit smrtelnou zónu bomby včas, přiletí pro něj transportér. Ten bude čekat na signál zde“ ukázal na mapě místo “na pozici Home a odveze majora do bezpečné zóny. Pánové, bezpečná zóna při výbuchu je 100 kilometrů od epicentra. Tento údaj mějte stále na paměti a řekněte velitelům, aby ho neustále kontrolovali na svých přístrojích. Musím Vás upozornit, že pokud se budete nacházet o 500 metrů blíže, budete zasaženi EMP vlnou a všechna technika bude vyřazena, včetně lehkého poškození a jestliže budete 1500 metrů za bezpečnou zónou...“ podplukovník ztichl a všichni muži na něj zůstali tázavě hledět. Hoth jen zakroutil hlavou a prstem si přejel po krku. Všem bylo toto gusto jasné. Nebylo potřeba dalších komentářů.

V operačním středisku se porada odehrávala ještě dvě hodiny. Všechno bylo důkladně probráno, všechno prodiskutováno. Každý byl seznámen se všemi detaily operace. Zdálo se to být celkem jasné a nikdo nevěděl o žádné věci, která by jim snad zůstala utajena. Jedna tu však byla. A to dosti závažná.

Pokračování příště...

Hodnocení

Zpracování článku (jak je článek čtivý)

vynikající

Milda hodnotil(a) 07.12.2020 09:14:59

vynikající

článek je starší 3 měsíce a nelze jej hodnotit

Věrohodnost článku (jak odpovídá článek skutečnosti)

nehodnoceno
článek je starší 6 měsíce a nelze jej hodnotit

Komentáře

Komentář můžete vložit i jako nepřihlášený uživatel.

CAPTCHA Image

K tomuto článku dosud nikdo nevložil komentář.

Seriál a související články

1. díl: Zemřít v boji, zemřít se ctí

Jmenuju se Roland McFee a sem prvním seržantem v rotě C, 95 divize. Velím pěší četě o celkové velikosti 12 chlapů. Plný stav jednotky má bejt 33, ale poslední útok Zergů naše řady značně ztenčil. Ke svý značný nelibosti, kterou jsem neopomněl přikořeni dávkou protestů sem dostal do čety taky dva nováčky – čerstvý absolventy námořní akademie. Tahle škola už několik měsíců chrlí ze svejch spárů nadaný, vzdělaný, ale pro boj naprosto nepřipravený vojcly. Když sem si s Mattem Wirthem, což je velitel 3. čety, zprůměroval životnost absolventa akademie, došli jsme k hodnotě 5 hodin boje. Dovedete si asi představit tu kupu těl, který vodsud za tu dobu tří let byly odvezeny. Tři roky. Už tři roky se rvem o planetu, kde nic neroste, není tu kyslík a sídlí tu strašlivý predátoři Zergové.

2. díl: Vznik aliance

Generál „Bomber“ vstoupil do operační místnosti velícího střediska. „Velitel v místnosti“ zvolal kapitán mající v tuto chvíli statut operačního důstojníka. Šest párů podpatků najednou sklaplo a muži kolem stolu stáli rázem v pozoru. „Pohov, kouření povoleno“ pronesl generál svým hlubokým hlasem. Sám si začal lovit z náprsní kapsy krabičku cigaret. „Jestli mě nezabijou Zergové, tohle určitě.“ pronesl ironicky generál. Všichni důstojníci pochopili jeho větu jako vtip a možná by se za normálních okolností i zasmáli, ale právě v tuto chvíli nikomu do smíchu nebylo.

3. díl: Operace Sfinga

Nad základnou se začaly shromažďovat Protosské transportní moduly. Z jejich útrob vypochodovalo několik Zealothů a asi dvě desítky robotů, kteří měli za úkol postavit Protosskou základnu a posílit obranné postavení. Jakmile vstoupili na povrch planety, rozjeli se do různých míst základny. Zde zvláštní schopností otevřeli časoprostorovou bránu. Byl to shluk energie jasně modré barvy, který se několik desítek vteřin vznášel nad zemí, a pak se za silné světelné záře na místě objevila stavba, která byla skrze bránu vytvořena. Takto bylo kolem Terranské obrany vytvořena další linie obranných věží, které, na rozdíl od Terranských, poskytovaly ochranu jak protivzdušnou, tak pozemní. Základna začínala přibírat na velikosti a za nějakou dobu již nebylo potřeba využívat transportů, ale veškeré požadavky mohly být zaslány branou.

4. díl: Hodina H -10

V základně bylo velmi rušno. Vojáci pobíhali po základně a utvářeli formace. Tanky se řadili na okraji linie obranných věží a pěchotních bunkrů. Do transportních vozidel se vměstnávali vojáci. Dvounozí Goliathy ještě čekali u servisního střediska a do jejich útrob nakládali mechanici pásy munice. Wraithy čekaly na jihu základny s plnými nádržemi a s nabitými generátory maskování. Každý byl vybaven speciálním závěsným zařízením, aby unesl dvakrát tolik raket než normálně. Každý se soustředil, aby neponechal nic náhodě. V operačním středisku nyní stáli pouze generál „Bomber“ a sir Hydoon. Oba pozorovali mohutné hemžení armád. Protože Protossové neuznávali vojenský dril, sdružovali se Zealothti po základně jen ve skupinkách. Byli ovšem připraveni, v případě potřeby, chránit Terranské jednotky. Naštěstí technologické centrum dokázalo vytvořit kód, který zakomponovali do běžného komunikačního kanálu, a tudíž byli velitelé schopni komunikovat i s Protosskými jednotkami. Do ticha místnosti najednou pronikl zvláštní zvuk. Sir Hydoon odtrhl zrak od okna a podíval se na své levé zápěstí, kde mu na malém panelu poblikávala kontrolka. Podíval se na generála, pohledem mu ukázal, aby se podíval z okna na oblohu a něco naťukal do panelu. Na horizontu se objevila malá loď. Spíše takový modul. Generál zcela nechápal, k čemu to může být v nadcházející bitvě dobré, ale sledoval dál. Sir Hydoon znovu zadal nějaké informace do zápěstního panelu. Kolem modulu se začalo pohybovat modré energetické mračno.

5. díl: První kontakt

Asi po deseti minutách postupu se ve vysílačkách ozval hlas pilota průzkumného plavidla: „Zrak jedna pro šavli 2.“ „Na 261 máme kontakt. Vzdálenost 200 metrů, počet čtyřicet plus“ dodal hlas z lodi. „Šavle 2 pro zrak jedna. Potvrzuji příjem“. Velitel skupiny jedoucí v čele útoku v tanku, zmáčkl na ovládacím panelu tlačítko vizualizace krajiny před ním. Chvíli pozoroval obrazovku, která vyjela po jeho pravé ruce. Ta však neukazovala nic. „Šavle 2 pro zrak jedna. Negativní. Nic nevidím.“ odpověděl velitel hlasem obsahující zmatenost do komlinku. „Zrak jedna, opakuji, máme tady pozitivní identifikaci nepřítele. Směr 261, vzdálenost 113 metrů.“ Velitel znovu bedlivě pozoroval monitor před sebou a kontroloval ho s výhledem před sebou. Ubral plyn a tím zvolnila celá skupina, která ho následovala. V kabině se ozvalo pípnutí, ohlašující příchod informací. Velitel ho potvrdil a na displeji se mu zobrazili informace, které obdržel z průzkumné lodě. „No jo, něco tu je“ zabručel si velitel pro sebe a ještě trochu ubral plyn. Když se přiblížil k červenému poli, které zobrazovalo nepřítele, na 70 metrů, ozvalo se strašlivé zavřískání a přímo ze země se začaly objevovat hejna Zergů. „Kontakt šavle 2“ zařval velitel. „První, druhá tanková, zbraně do útočných pozic. Třetí čtvrtá na křídla v normálu. Jednotky Goliathů se rozmístí mezi tanky.“ Mezitím spustila transportní vozidla plošiny a nich začali vybíhat vojáci a zaujímali bojové pozice.

6. díl: Masakr

Všechny tři složky skupiny Šavle stále postupovali kupředu. Šavle jedna a tři se setkali s menším odporem, který rychle potlačili. Ale šavle dvě, která měla směr postupu přímo k nepříteli, se potkávala se stále silnějšími skupinami nepřátel. Právě v tuhle chvíli bylo znovu velitelem hlášeno napadení. „Šavle dvě pro Zrak. Znovu jsme narazili na zesílenou nepřátelskou aktivitu. Žádám o leteckou podporu. Příjem.“ „Zrak pro Šavli dvě. Rozumím, předám vaši prosbu generálovi. Konec.“ Generál „Bomber“, který celý průběh stále napjatě sledoval, se žádost dozvěděl po chvilce. Ihned začal analyzovat situaci se svými poradci. Došli k závěru, že jedinou možností, jak dopřát leteckou podporu Šavli dvě, která ji bezesporu potřebovala, je odvolat několik stíhaček Wraith od každé ze skupin. Další nevýhodou tohoto manévru je pohyb nepokrytým územím. Při napadení by se stíhačky v žádném případě neubránili.

7. díl: Čas ubíhá

„Tady Ghost. Jsem na místě. Pozice Omega zaujata. RUDÝ DRAK SPATŘEN.“ Každým mužem v místnosti to pohnulo. Uvědomovali si, že jsou krok od toho, aby nepřítele zničili jednou pro vždy. Major se schoval do malého kráteru a pozoroval horizont termovizí. Jeho zraku se vystavoval obraz z nočních můr. Několik desítek metrů od něj začínal povrch nabírat fialovou barvu a vykazoval stopy živočišné vrstvy.

8. díl: Krutá pravda

„Nechtěl bych vás zklamat generále, ale vaše vítězství není vítězstvím, jaké byste si přál.“ začal sir Hydoon a přitom neustále sledoval oči generála. „Jsme rasou, která nestárne a neumírá v důsledku toku času jako Terrani. Jsme výplodem techniky a moderních technologií. Možná vás to překvapí a možná to ani nebudete schopen přijmout, ale Protossové existují již několik tisíc let. Já samotný bych v přepočtu na vaše období dosahoval několika set letého věku. Věřte mi, že tady na planetě Erman, nejste první a nebudete ani poslední rasou, která se bude pokoušet jí dobít.

9. díl: Temná minulost

Na břehu jezera seděli tři dospělí muži a kolem pobíhal malý kluk. Chytali ryby a sledovali své udice. Nikdo z nich nepromluvil ani slovo. Nechtěli se ve vzpomínkách vracet do temných dob své minulosti, kdy bojovali pod Terranskou divizí. Každý věděl, co mají ostatní v mysli a stále vidí před očima. Ti tři byli Rob „Bomber“, válečný veterán, nositel nejvyššího ocenění za služby pro Terrany, armádní generál ve výslužbě,
Generál Phil Strait, nositel dvou vyznamenání za účast v boji a vítězné tažení. V současné době instruktor a přednášející na vojenské akademii,
plukovník Marc „Ghost“ Quint, oceněn hvězdou za statečnost, nejváženější instruktor pěšího průzkumu, trpící občasnými výpadky paměti.