Pod znakem Terranské divize

2. díl: Vznik aliance

Generál „Bomber“ vstoupil do operační místnosti velícího střediska. „Velitel v místnosti“ zvolal kapitán mající v tuto chvíli statut operačního důstojníka. Šest párů podpatků najednou sklaplo a muži kolem stolu stáli rázem v pozoru. „Pohov, kouření povoleno“ pronesl generál svým hlubokým hlasem. Sám si začal lovit z náprsní kapsy krabičku cigaret. „Jestli mě nezabijou Zergové, tohle určitě.“ pronesl ironicky generál. Všichni důstojníci pochopili jeho větu jako vtip a možná by se za normálních okolností i zasmáli, ale právě v tuto chvíli nikomu do smíchu nebylo.

rok 2008 publikovaný vlastní tvorba Milda a Jenda Časná dospělost (21 - 30 let)
KDO (osoby a obsazení) LAN párty / Milda /
PROČ (důvody a účely) zábava /

„Spusťte plukovníku Tanere. Jaká je situace, jaké jsou ztráty, jaké vidíte možné následky a jaká opatření chcete zaujmout?“ pronesl generál přísným hlasem a zapálil si cigaretu, přičemž svůj pohled nevěnoval ani jednomu muži ze svého štábu. „Pane, v současné chvíli jsou nepřátelské jednotky rozmístěné na sever a severovýchod od našich obranných pozic. Na kótě Alfa-325 hlásil letecký průzkum pohyb většího uskupení živočišného původu. Patrně se bude jednat o jejich hnízdo pane. Technický stav těžké techniky je 95% bojová schopnost, ovšem za předpokladu, že nedojde k přímému kontaktu s nepřítelem. Skoro 50% tanků a strojů má poškozené pancéřování, takže při přímému středu budou rychle vyřazeny. Pěší a lehká vojska jsou plně vyzbrojena, ale jejich morálka poklesla pane. Při tom posledním útoku jsme přišli o několik dobrých velitelů čet.“ Místností zavládlo několikavteřinové ticho. Generál se koukal velkými okny velícího střediska na pohyb pod sebou. Na jeho tváři bylo vidět znepokojení a únava. „Díky plukovníku.“ stroze pronesl. „Jak jsme na tom v oblasti vývoje komunikačních technologií a dalšího výzkumu?“ Všichni muži v místnosti se ve stejnou chvíli podívali na osobu v bílém plášti s brýlemi na očích. Ten si lehce odkašlal, posunul si brýle na konec nosu a otevřel desky s poznámkami. „Pane generále, podařilo se nám pomocí elektrogenerativního kódu a tranfer...“. „Technický popis si nechte do publikací pro akademii doktore“ uťal jeho řeč generál. „Já chci jasnou a stručnou odpověď. Jde, nebo nejde komunikovat s Protossama?“ Na konci věty se generál elegantně otočil na podpatku a svůj pohled zabodl do doktora Nermanna. Ten značně znervózněl a v hlavě si skládal odpověď. „Lze říci, že v omezené míře ano, pane generále“ „A to znamená?“ „To znamená, že jsme schopni rozluštit asi 80% procent významu myšlenky. Navíc budou výstupy translátoru jen hesla.“ Dokončil profesor svoji teorii a sundal si brýle, asi jako gesto, že nemá již víc, co by řekl. „Dobře, dobře“ zamumlal generál „Pošlete signál Protosům“.

„Pane generále, dovolte mi povznést námitku“ Ozval se asi o dva roky mladší muž atletické postavy, vysoký, s velmi krátkým sestřihem a několika podpisech bojů na obličeji. Byl to plukovník Strait, zástupce generála, a jeho dlouholetý přítel. Generál se na plukovníka podíval se zlostí. „Porada velení je odložena. Všichni prosím opusťte místnost. Plukovník Strait zde zůstane. Děkuji.“ řekl generál velmi rychle. Muži se postavili do pozoru, zasalutovali a opustili středisko. Ještě pár vteřin po tom, co zaklaply dveře, byl generál ticho. Pak se zhluboka nadechl a velmi hlasitě spustil: „Doprdele Phile, nestav se proti mně. Dostáváme tu na frak a musíme si přiznat skutečnost, že tuhle bitvu prostě sami vyhrát nemůžem. Ty i já víme, že nás sem poslali jen proto, aby nám nemuseli platit důchod. Ale mě se ještě nechce umřít. Mám v plánu s vnukem chytat ryby. Takže jediná možnost, jak se odsud dostat, je poslat ty kousavý svině do pekla a k tomu potřebujeme Protosy.“ generál celou dobu pozoroval plukovníka a i když slova tomu neodpovídala, moc dobře si oba muži uvědomovali, že by jeden pro druhého položil život. Teď již s klidnějším hlasem položil Philovi otázku. „Co mám podle Tebe dělat Phile?“ Plukovník se zamyslel a stále vstřebával generálova slova. „Robe, já vím, že je to tu na hovno, ale tím, že se spojíme s Protosy možná uděláme ještě horší věc. Nezlob se na mě, ale postavě, která má kolem sebe modrej mrak, je vysoká dva metry třicet, váží asi čtvrt tuny a levituje pár centimetrů nad zemí, já prostě věřit nebudu.“

Hovořili spolu asi dvacet minut a vzájemně si rozbíjeli a nasazovali nové argumenty. Oba dva pak dospěli k názoru, že je to opravdu jediná možnost, jak se z této planety dostat živí. Vzhledem k tomu, že místnost byla hermeticky uzavřená, ostatním důstojníkům byl celý rozhovor utajen. Pak se otevřeli dveře, v nich stál generál „Bomber“ a klidným tichým hlasem řekl. Pánové, rád bych Vás seznámil s operací Sfinga.“ Po více než třech hodinách od odeslání signálu, nekonečného čekání a pozorování oblohy se na horizontu objevilo plavidlo, které se ani při letmém pohledu nedalo zaměnit za Terranské. Jeho oblé tvary se topily v modré záři, která celé plavidlo obklopovala. Transportér se přibližoval velmi rychle. Nevydával však skoro žádný zvuk. Generál cítil značnou nervozitu. I když si to stále nepřipouštěl, v následujících okamžicích se bude rozhodovat o existenci Terranů na této planetě. Loď se již vznášela nad základnou. Většina lidí na základně cítila divný pocit. Strach z neznáma a obavy z výsledku. Ti, co tento stav neměli, buď spali, nebo byli mrtví. Plavidlo se usadilo několik centimetrů nad zemí a jemně se pohupovalo. Modré energetické pole přítomným ozářilo tváře. Bez jakéhokoliv zvuku se na boku vesmírného transportéru objevila škvíra, která se zvětšovala, a krajinu polilo světlo z ní vycházející. Mnozí vojáci, asi ze cviku, pozvedli zbraně, ale všichni do jednoho měli nevěřícně otevřená ústa. Když se vstup zcela otevřel, objevila se v něm postava. Byla skoro o polovinu vyšší než dospělý muž a měla obrovská ramena a mohutné paže. Na jejich konci byly dlouhé ostny, které modře poblikávaly. Byl to Protosský vůdce sir Hydoon. Rozhlédl se pomalu kolem a tiše vzdal hold obrovské armádě, která byla shromážděna kolem. Pak uvedl své bioelektromechanické tělo do pohybu a pomalu sestupoval z plošiny. K jejímu konci se přibližovali dva muži.

Generál „Bomber“, když viděl, že se dal sir Hydoon do pohybu, nařídil svému tlumočníkovi, aby vyrazili vpřed. Za ta léta, která je u armády, se naučil odhadnout lidi během pár okamžiků. Neustálým studiem psychologie si zlepšoval své schopnosti a dostal se na takovou úroveň, že s ním odmítl kdokoliv hrát poker, neboť odhalil jakýkoliv blaf. Dnes mu to však nebylo k ničemu. Nestojí proti člověku. Šel zvolna a důstojně. Ne snad proto, aby bylo vidět, že je generálem. On to nemusel dokazovat. On prostě takový byl. Vzdálenost mezi oběma veliteli se zkracovala. Když byly od sebe asi dva metry, oba se ve stejný okamžik zastavili. Generál, sir Hydoon i tlumočník se na sebe dívali a ani jeden nepronesl slovo. Generál měl sucho v ústech a byl nervózní. Stejně tak sir Hydoon, který si byl vědom obrovské přesily, která tu proti němu stojí a vlastní neschopnosti odhadnout úmysl Terranů. Jediný pocit, který měl tlumočník, byla vroucné přání, aby transkóder fungoval.

Zdálo se to být věčností, ale nakonec generál promluvil a ticho ukončil. Jeho první slova zněla: „Vítejte a děkuji.“ Zařízení na převod analogového zvuku na digitální impulzy svoji funkčnost potvrdilo. Protosský vůdce informaci přijal, ale musel se pousmát nad tím, že Terrani používají tak primitivní nástroje pro komunikaci. Jeho národ byl velmi technicky vyspělý. Bohužel se tato technika zcela neosvědčila proti Zergům. I jeho přáním a úkolem, aby chránil svůj lid, bylo spojenectví s Terrany a potlačení těch neinteligentních a útočných živočichů. Na dekodéru zablikalo několik diod, ozvalo se krátké tiché pípnutí. „Přijal jsem jeho signál pane“ velmi nervózně pronesl tlumočník. Generál polkl a v duchu se modlil, aby to nebyla slova útočná. „Je to dešifrováno, pane. To co poslal, se dá volně přeložit jako – je mi ctí, ale není to stoprocentní.“. Generál „Bomber“ cítil, že mu spadl kámen ze srdce. Snad se štěstěna přeci jen otočila zase na stranu Terranů.

Poté se družina, kterou rozšířilo ještě několik důstojníků včetně plukovníka Straita, odebrala do operačního střediska. Tam se konala několikahodinová porada. Diskutovalo se, plánovalo se, kreslilo se a vznikaly mapy a taktiky, které mají zastavit řádění Zergů. I plukovník Strait si nakonec připustil, že uzavření tohoto spojenectví může přinést pozitivum.

Pokračování příště...

Hodnocení

Zpracování článku (jak je článek čtivý)

vynikající

Milda hodnotil(a) 07.12.2020 09:14:39

vynikající

článek je starší 3 měsíce a nelze jej hodnotit

Věrohodnost článku (jak odpovídá článek skutečnosti)

nehodnoceno
článek je starší 6 měsíce a nelze jej hodnotit

Komentáře

Komentář můžete vložit i jako nepřihlášený uživatel.

CAPTCHA Image

K tomuto článku dosud nikdo nevložil komentář.

Seriál a související články

1. díl: Zemřít v boji, zemřít se ctí

Jmenuju se Roland McFee a sem prvním seržantem v rotě C, 95 divize. Velím pěší četě o celkové velikosti 12 chlapů. Plný stav jednotky má bejt 33, ale poslední útok Zergů naše řady značně ztenčil. Ke svý značný nelibosti, kterou jsem neopomněl přikořeni dávkou protestů sem dostal do čety taky dva nováčky – čerstvý absolventy námořní akademie. Tahle škola už několik měsíců chrlí ze svejch spárů nadaný, vzdělaný, ale pro boj naprosto nepřipravený vojcly. Když sem si s Mattem Wirthem, což je velitel 3. čety, zprůměroval životnost absolventa akademie, došli jsme k hodnotě 5 hodin boje. Dovedete si asi představit tu kupu těl, který vodsud za tu dobu tří let byly odvezeny. Tři roky. Už tři roky se rvem o planetu, kde nic neroste, není tu kyslík a sídlí tu strašlivý predátoři Zergové.

2. díl: Vznik aliance

Generál „Bomber“ vstoupil do operační místnosti velícího střediska. „Velitel v místnosti“ zvolal kapitán mající v tuto chvíli statut operačního důstojníka. Šest párů podpatků najednou sklaplo a muži kolem stolu stáli rázem v pozoru. „Pohov, kouření povoleno“ pronesl generál svým hlubokým hlasem. Sám si začal lovit z náprsní kapsy krabičku cigaret. „Jestli mě nezabijou Zergové, tohle určitě.“ pronesl ironicky generál. Všichni důstojníci pochopili jeho větu jako vtip a možná by se za normálních okolností i zasmáli, ale právě v tuto chvíli nikomu do smíchu nebylo.

3. díl: Operace Sfinga

Nad základnou se začaly shromažďovat Protosské transportní moduly. Z jejich útrob vypochodovalo několik Zealothů a asi dvě desítky robotů, kteří měli za úkol postavit Protosskou základnu a posílit obranné postavení. Jakmile vstoupili na povrch planety, rozjeli se do různých míst základny. Zde zvláštní schopností otevřeli časoprostorovou bránu. Byl to shluk energie jasně modré barvy, který se několik desítek vteřin vznášel nad zemí, a pak se za silné světelné záře na místě objevila stavba, která byla skrze bránu vytvořena. Takto bylo kolem Terranské obrany vytvořena další linie obranných věží, které, na rozdíl od Terranských, poskytovaly ochranu jak protivzdušnou, tak pozemní. Základna začínala přibírat na velikosti a za nějakou dobu již nebylo potřeba využívat transportů, ale veškeré požadavky mohly být zaslány branou.

4. díl: Hodina H -10

V základně bylo velmi rušno. Vojáci pobíhali po základně a utvářeli formace. Tanky se řadili na okraji linie obranných věží a pěchotních bunkrů. Do transportních vozidel se vměstnávali vojáci. Dvounozí Goliathy ještě čekali u servisního střediska a do jejich útrob nakládali mechanici pásy munice. Wraithy čekaly na jihu základny s plnými nádržemi a s nabitými generátory maskování. Každý byl vybaven speciálním závěsným zařízením, aby unesl dvakrát tolik raket než normálně. Každý se soustředil, aby neponechal nic náhodě. V operačním středisku nyní stáli pouze generál „Bomber“ a sir Hydoon. Oba pozorovali mohutné hemžení armád. Protože Protossové neuznávali vojenský dril, sdružovali se Zealothti po základně jen ve skupinkách. Byli ovšem připraveni, v případě potřeby, chránit Terranské jednotky. Naštěstí technologické centrum dokázalo vytvořit kód, který zakomponovali do běžného komunikačního kanálu, a tudíž byli velitelé schopni komunikovat i s Protosskými jednotkami. Do ticha místnosti najednou pronikl zvláštní zvuk. Sir Hydoon odtrhl zrak od okna a podíval se na své levé zápěstí, kde mu na malém panelu poblikávala kontrolka. Podíval se na generála, pohledem mu ukázal, aby se podíval z okna na oblohu a něco naťukal do panelu. Na horizontu se objevila malá loď. Spíše takový modul. Generál zcela nechápal, k čemu to může být v nadcházející bitvě dobré, ale sledoval dál. Sir Hydoon znovu zadal nějaké informace do zápěstního panelu. Kolem modulu se začalo pohybovat modré energetické mračno.

5. díl: První kontakt

Asi po deseti minutách postupu se ve vysílačkách ozval hlas pilota průzkumného plavidla: „Zrak jedna pro šavli 2.“ „Na 261 máme kontakt. Vzdálenost 200 metrů, počet čtyřicet plus“ dodal hlas z lodi. „Šavle 2 pro zrak jedna. Potvrzuji příjem“. Velitel skupiny jedoucí v čele útoku v tanku, zmáčkl na ovládacím panelu tlačítko vizualizace krajiny před ním. Chvíli pozoroval obrazovku, která vyjela po jeho pravé ruce. Ta však neukazovala nic. „Šavle 2 pro zrak jedna. Negativní. Nic nevidím.“ odpověděl velitel hlasem obsahující zmatenost do komlinku. „Zrak jedna, opakuji, máme tady pozitivní identifikaci nepřítele. Směr 261, vzdálenost 113 metrů.“ Velitel znovu bedlivě pozoroval monitor před sebou a kontroloval ho s výhledem před sebou. Ubral plyn a tím zvolnila celá skupina, která ho následovala. V kabině se ozvalo pípnutí, ohlašující příchod informací. Velitel ho potvrdil a na displeji se mu zobrazili informace, které obdržel z průzkumné lodě. „No jo, něco tu je“ zabručel si velitel pro sebe a ještě trochu ubral plyn. Když se přiblížil k červenému poli, které zobrazovalo nepřítele, na 70 metrů, ozvalo se strašlivé zavřískání a přímo ze země se začaly objevovat hejna Zergů. „Kontakt šavle 2“ zařval velitel. „První, druhá tanková, zbraně do útočných pozic. Třetí čtvrtá na křídla v normálu. Jednotky Goliathů se rozmístí mezi tanky.“ Mezitím spustila transportní vozidla plošiny a nich začali vybíhat vojáci a zaujímali bojové pozice.

6. díl: Masakr

Všechny tři složky skupiny Šavle stále postupovali kupředu. Šavle jedna a tři se setkali s menším odporem, který rychle potlačili. Ale šavle dvě, která měla směr postupu přímo k nepříteli, se potkávala se stále silnějšími skupinami nepřátel. Právě v tuhle chvíli bylo znovu velitelem hlášeno napadení. „Šavle dvě pro Zrak. Znovu jsme narazili na zesílenou nepřátelskou aktivitu. Žádám o leteckou podporu. Příjem.“ „Zrak pro Šavli dvě. Rozumím, předám vaši prosbu generálovi. Konec.“ Generál „Bomber“, který celý průběh stále napjatě sledoval, se žádost dozvěděl po chvilce. Ihned začal analyzovat situaci se svými poradci. Došli k závěru, že jedinou možností, jak dopřát leteckou podporu Šavli dvě, která ji bezesporu potřebovala, je odvolat několik stíhaček Wraith od každé ze skupin. Další nevýhodou tohoto manévru je pohyb nepokrytým územím. Při napadení by se stíhačky v žádném případě neubránili.

7. díl: Čas ubíhá

„Tady Ghost. Jsem na místě. Pozice Omega zaujata. RUDÝ DRAK SPATŘEN.“ Každým mužem v místnosti to pohnulo. Uvědomovali si, že jsou krok od toho, aby nepřítele zničili jednou pro vždy. Major se schoval do malého kráteru a pozoroval horizont termovizí. Jeho zraku se vystavoval obraz z nočních můr. Několik desítek metrů od něj začínal povrch nabírat fialovou barvu a vykazoval stopy živočišné vrstvy.

8. díl: Krutá pravda

„Nechtěl bych vás zklamat generále, ale vaše vítězství není vítězstvím, jaké byste si přál.“ začal sir Hydoon a přitom neustále sledoval oči generála. „Jsme rasou, která nestárne a neumírá v důsledku toku času jako Terrani. Jsme výplodem techniky a moderních technologií. Možná vás to překvapí a možná to ani nebudete schopen přijmout, ale Protossové existují již několik tisíc let. Já samotný bych v přepočtu na vaše období dosahoval několika set letého věku. Věřte mi, že tady na planetě Erman, nejste první a nebudete ani poslední rasou, která se bude pokoušet jí dobít.

9. díl: Temná minulost

Na břehu jezera seděli tři dospělí muži a kolem pobíhal malý kluk. Chytali ryby a sledovali své udice. Nikdo z nich nepromluvil ani slovo. Nechtěli se ve vzpomínkách vracet do temných dob své minulosti, kdy bojovali pod Terranskou divizí. Každý věděl, co mají ostatní v mysli a stále vidí před očima. Ti tři byli Rob „Bomber“, válečný veterán, nositel nejvyššího ocenění za služby pro Terrany, armádní generál ve výslužbě,
Generál Phil Strait, nositel dvou vyznamenání za účast v boji a vítězné tažení. V současné době instruktor a přednášející na vojenské akademii,
plukovník Marc „Ghost“ Quint, oceněn hvězdou za statečnost, nejváženější instruktor pěšího průzkumu, trpící občasnými výpadky paměti.