Pod znakem Terranské divize

5. díl: První kontakt

Asi po deseti minutách postupu se ve vysílačkách ozval hlas pilota průzkumného plavidla: „Zrak jedna pro šavli 2.“ „Na 261 máme kontakt. Vzdálenost 200 metrů, počet čtyřicet plus“ dodal hlas z lodi. „Šavle 2 pro zrak jedna. Potvrzuji příjem“. Velitel skupiny jedoucí v čele útoku v tanku, zmáčkl na ovládacím panelu tlačítko vizualizace krajiny před ním. Chvíli pozoroval obrazovku, která vyjela po jeho pravé ruce. Ta však neukazovala nic. „Šavle 2 pro zrak jedna. Negativní. Nic nevidím.“ odpověděl velitel hlasem obsahující zmatenost do komlinku. „Zrak jedna, opakuji, máme tady pozitivní identifikaci nepřítele. Směr 261, vzdálenost 113 metrů.“ Velitel znovu bedlivě pozoroval monitor před sebou a kontroloval ho s výhledem před sebou. Ubral plyn a tím zvolnila celá skupina, která ho následovala. V kabině se ozvalo pípnutí, ohlašující příchod informací. Velitel ho potvrdil a na displeji se mu zobrazili informace, které obdržel z průzkumné lodě. „No jo, něco tu je“ zabručel si velitel pro sebe a ještě trochu ubral plyn. Když se přiblížil k červenému poli, které zobrazovalo nepřítele, na 70 metrů, ozvalo se strašlivé zavřískání a přímo ze země se začaly objevovat hejna Zergů. „Kontakt šavle 2“ zařval velitel. „První, druhá tanková, zbraně do útočných pozic. Třetí čtvrtá na křídla v normálu. Jednotky Goliathů se rozmístí mezi tanky.“ Mezitím spustila transportní vozidla plošiny a nich začali vybíhat vojáci a zaujímali bojové pozice.

rok 2008 publikovaný vlastní tvorba Milda a Jenda Časná dospělost (21 - 30 let)
KDO (osoby a obsazení) LAN párty / Milda /
PROČ (důvody a účely) zábava /

Z vybraných tanků vynořili mohutné vzpěry, které se zabořili do země, a kabina se mírně zapustila do těla tanku. Hlaveň tanku se v lafetě zvedla, otočila se a z ní se vysunula další hlaveň, která tanku prodlužovala dostřel a zvyšovala průraz. Ozval se první výstřel a z hlavně vylétl metr dlouhý plamen. Zergové naštěstí útočili v sevřených hejnech, takže tříštivé střely měly dostatek cílů pro ničení. Na horizontu se objevil mohutný výbuch, ale netrefil blížící se tlupu přímo. Několik Zergů bylo roztrháno, jiní byli odhozeni tlakovou vlnou. Ale valná většina se stále přibližovala. Střelba z tanků nabírala na intenzitě a výbuchy vytvářeli světlo připomínající den.

„Sázejte to do těch hajzlů“. Ozval se z vysílačky velitel Goliathů a jeho mohutný robot s sebou cukal, což způsobovaly zpětné rázy zbraní. Hejno Zergů se začalo pomalu zmenšovat. Tříštivé náboje jim rvaly kusy těl. Ale stále pořád běžely k vojákům. Každý si uvědomoval, co by to znamenalo, kdyby se dostali až k nim. Když byl nepřítel asi na 10 metrů daleko, museli tanky přestat střílet jednak proto, že tak blízko nedostřelili a jednak kvůli tomu, aby nezranily vlastní muže. Na řadu přijdou jen střední a lehké zbraně. Najednou se, k velkému údivu všech, začali hrnout Zealothti naproti Zergům. Jejich dlouhé ostny na konci paže začaly svítit jasně modrým světlem. Bylo také k udivení, že se dokáži tak rychle pohybovat. Během pár chvil se dvě skupiny přiblížily až k sobě a začal souboj tváří v tvář. Zergové se bez jakékoliv bázně pustili svými obrovskými drápy a zuby do Zealothů. Ti ze Zergů, kteří už se nedostali přímo k nepříteli, začali plivat kyselinové sliny. Zealothti byli však vybaveni energickou aurou, která jejich těla obklopovala a tak jejich útokům odolávaly daleko lépe. Mariňáci zůstali doslova zírat s otevřenou pusou. Nikdy si nevšimli obratnosti a rychlosti, s jakou se pohybují a hlavně, s jakou bojují Zealothti.

To že se Terrani seznámili s tajem, jakým Protossové staví a budují jednotky a byli schopni to trochu chápat zcela narušil objev, když viděli Protosského Zealotha zemřít. Ono zemřít je nevýstižné slovo. On prostě zmizel. Vzhledem k tomu, že tělo Protossů je tvořeno energickou aurou a biomechanickým oblekem, nikdo nikdy neviděl jeho pravé tělo. Teď ale přihlížející vojáci zjistili, že ho nikdy nespatří. Jeho aura začala pomalu slábnout, oblek se pod drápy Zerlingů a Hydralisků roztříštil a z jeho útrob vysvitlo na krátkou chvíli jasné světlo doprovázené blesky. Světlo pak pohaslo a na místě nezbylo nic, než zbytky biomechanického pancíře. Vojákům došlo, že to, co právě spatřili, asi nikdy nepochopí. První kontakt tedy skončil a velitel Goliathů oznámil pro všechny členy Šavle 2: „Pozice čistá, hlašte ztáty a nutné opravy.“ Chvíli bylo ticho a pak se pomalu přihlašovali velitelé jednotek. Celkové ztráty nebyly vůbec velké. Jednak to bylo tím, že velitel zareagoval velmi rychle, že vojáci byli výborně vycvičení a věděli, co mají dělat. A posledním, ale nejvýraznějším byla pomoc Zealothů. To si velitel uvědomoval. „Šavle 2 uskupte se do formace a přesun směr bod Bravo“. Skoro v jeden okamžik se do útrob tanků zasunuly obří vzpěry a tanky, které byly v útočné pozici se změnily do své původní visáže. Šavle dvě zase nabrala svůj původní směr a rychlost.

Majoru Quintovi byla bezproblémová jízda už dosti nepříjemná. Uznával totiž pravidlo, že když je všechno v pořádku, něco je špatně. „Tak kde ste vy hajzlové slizský?“ povídal si sám pro sebe a neustále pozoroval očima krajinu před sebou i kolem sebe. Podíval se na přístroje a zjistil, že jede podle plánu a do pozice Omega mu chybí už jen 58 vteřin. V komlinku se neozývala žádná zpráva, jen na displeji se mu neustále zobrazovali informace, které nebyly až tak důležité, ale udržovali Ghosta v obraze. Po chvíli začal ubírat plyn a rychlost Vultura začala klesat. Zkontroloval mapu, svou pozici, čas. Všechno sedělo. Byl na místě. Otevřel kokpit Vultura a jakmile vystoupil, protáhl si záda. Rozhlédl se kolem sebe. Obklopovala ho krajina, která byla ještě nepřátelštější a méně hostinná, než doposud viděl. „Zvláštní planeta tenhle Erman.“ povzdechl si. „Ghost na pozici Omega. Vše oukej. Nepřátelská aktivita negativní. Vydávám se na pozici Strike. Hlásím změnu času H -40.“ Jasně a zřetelně ohlásil do vysílačky a přitom vyndaval z Vultura zbraň a zaměřovací systém. „Máme techniku budoucnosti, jídlo se skoro vaří samo, ale aby někdo odlehčil tyhle krámy, to ne.“ zanadával si Quint nad tíhou zaměřovače, který si právě nasadil na záda. Zkontroloval ještě energii maskovacího obleku, který ukazoval plné nabití, a vydal se dál. „Zrak pro Ghosta. Pozice Omega, rozumím, čas H -40. Hodně štěstí“. ozvalo se do sluchátek. V tu chvíli se na všech navigačních, orientačních a kontrolních panelech čas shodně nastavil na uvedenou hodnotu. Generál „Bomber“, který neustále pochodoval ve velícím středisku sem a tam, si řekl sám pro sebe. „Tak ještě pětačtyřicet minut a půjdete do hajzlu.“ Přitom také zjistil, že si nervózně hraje s tužkou a tiše se modlí k úspěchu celé operace. Všechny jednotky postupovaly kupředu jen s malým zdržením. Zergové útočili čím dál méně a v malých počtech, takže ztráty spadly prakticky na nulu a jediné, co způsobovaly nepřátelské útoky, bylo zmiňované zdržení. Ale to byly jednotky schopné rychle dohnat. Akce probíhala podle plánu.

Ve výzkumném středisku se skupinka vědců, v čele s doktorem Nermannem, shlukla kolem počítače, který vyhodnocoval testy ze vzorku Zerga. Je pravdou, že o zkušební materiál nebylo skutečně nouze. Navrátivší se jednotky vždycky, podle nařízení generála, přivezli mrtvého Zerga a prozkoumání. Nyní však test vracel jiné výsledky, než normálně. Všichni vědci začali nabývat nervozity. „Dovolte doktore“ řekl doktor Nermann svému kolegovi a sedl si k počítači. Velmi hbitě zadal na klávesnici několik příkazů. „Doktore Tiersy, mohl byste mi prosím přinést výsledky reakce Zergského nervového systému na naše maskovací generátory za poslední dva měsíce?“ Vysoký muž v bílém plášti se beze slova zvednul ze židle a odešel z místnosti. Doktor stále pozoroval obrazovku a zadával nové a nové příkazy. Začal mít hrozné tušení. I když to trvalo jen minutu, doktorovi se to zdálo býti věčností, když mu doktor Tiersy podal složku. „Díky doktore“. Nermann rychle nalistoval přílohy s grafy a výsledky. Pečlivě je pozoroval. „Pánové, naše obavy se naplnily. Je to tak, naše maskovací generátory jsou v tuto chvíli neúčinné. Zergové je prostě vidí. Ihned mě spojte s generálem „Bomberem“.“ V místnosti bylo ticho. Skoro se zdálo, že i stroje přestaly vydávat zvuky. Každý si uvědomil, že tahle nová skutečnost může zvrátit výsledek operace.

„Generále, máte tu naléhavý hovor od doktora Nermanna“ hlásila Felpsová z komlinku umístěného na generálově stole. „Já teď nemám čas na poslouchání teorií“ zahřměl generál. Vážil si práce, kterou odváděl Nermannův tým, ale doktor se vždycky ozval, když to bylo nejméně vhodné a ty jeho sáhodlouhé technické projevy... „On ale říká, že je to velmi důležité a mohlo by to ohrozit operaci Sfinga“ nenechala se odbýt Felpsová. „Cože?“ zvolal vyděšeně generál. „Okamžitě mne spojte, děkuji Vám“. V reproduktoru to píplo a ozval se doktorův hlas. „Zdravím Vás generále. Tentokrát to skutečně zkrátím. Zjistili jsme, že naše maskovací generátory jsou v současné době nepoužitelné vůči Zergům. Respektive neplní svůj účel.“ řekl střídmě doktor. „A to jako znamená co? Jak je to proboha možný? Co se stalo?“ zahltil generál doktora otázkami. „To znamená, že jednotky, které používají toto ochranné zařízení pouze vybíjejí baterii, ale Zergové ho vidí. Je to způsobeno tím, že Zergové, i když se nám zdají primitivní, se neustále vyvíjí a mutují. Trvalo jim to měsíc, než se jejich nervový měsíc změnil a přizpůsobil se. Což je velmi krátká doba.“ Generál nemohl popadnout dech a nalézt slova. „A v jakých oblastech můžou Zergové mutovat? Proti čemu si můžou vylepšit schopnosti?“ dodal generál. „Obávám se pane, že když na ně hodíme čtyři pět probioxiplutonvodíkových bomb, ty další budou účinné méně, nebo vůbec. Jejich mutace je neskutečně rychlá. Odhaduji, že by jim to trvalo tak čtvrt roku.“ Tahle zpráva generála absolutně šokovala. Musel se posadit a hlavou mu neustále probíhala slova, která právě slyšel. „Generále?“ ozval se v reproduktoru hlas doktora. „Jste tam ještě?“ položil otázku. „Ano, ano doktore. Díky za informaci.“ pronesl polohlasně generál. Za tři měsíce budou imunní vůči nejstrašnější zbrani, jakou mají. Přes tři roky bojujeme Terrani bojují proti Zergům a vlastně nové území nedobili. Pouze ztrácejí a získávají stejná místa. A teď se tu potýkají s tím, že by do třech měsíců neměli čím hrozit.

Přistihl se, jak tupě zírá do monitoru počítače, kde se zobrazovaly informace o stavu bitvy. Najednou mu došel dosah skutečnosti, kterou právě vyslechl. „Ghost!“ zavolal na celou místnost, protože si uvědomil, že major Quint na maskovací schopnost své výbavy stoprocentně spoléhá. Zmáčkl tlačítko komlinku a rychle řekl, aniž by čekal na ohlášení: „Felpsová, okamžitě mě spojte s Quintem“. Za několik málo vteřin se v reproduktoru ozval hlas majora. Zatím byl klidný. „Ano generále, jsem na příj...“ generál ho nenechal dokončit větu a okamžitě spustil. „Mám pro Vás důležitou informaci majore. Je více než jisté, že váš maskovací oblek není vůči Zergům účinný. Jinak řečeno, uvidí vás.“ chvíli bylo ticho „Co je to za hovadinu pane?“ udiveně položil otázku Ghost. „Je to podložená informace, sdělil mi jí doktor Nermann.“ rychle odvětil generál. Znovu nastala chvíle mlčení. „A co mám jako doprdele dělat pane?“ Majorův hlas už pozbyl známky klidu a jeho hlasitost stoupla. „Mám před sebou půl hodiny cesty, vleču se tu pouští a vy mi teď sdělíte tohle. Řeknu to takhle pane. Tu bombu tam dostanu, i kdybych se měl plazit.“ Generál majorovi odpustil nevybíravé výroky, i když v normální situaci by ho mohl postavit před soud. Ale tenhle chlap v sobě měl kuráže na rozdávání a bojovnost jako nikdo jiný. „Rozumím majore. Pokračujte v plnění mise. V případě problémů se ozvěte. Konec“. „Rozumím, konec.“ Generál ještě vydal Felpsové příkaz, aby všechny velitele kontaktovala o té špatné informaci. Hned poté se tato zpráva objevila na displejích monitorů a následně byli obeznámeni i všichni vojáci.

Major Quint přizpůsobil svůj pohyb terénem skutečnosti, že vleče na svých zádech několik kilo zbytečné zátěže. Odchýlil se od své trasy a našel si menší terénní výčnělek. Za ten se schoval a chvíli pozoroval okolí svého úkrytu. Pak si v hlavě udělal rychlý seznam výbavy, kterou má a našel několik položek, které zde může nechat. Když se ujistil, že jeho úvaha je správná, poklekl a začal přerovnávat svou výbavu. Odpojil generátor maskování. Naštěstí generátor pro normální chod kombinézy fungoval nezávisle. Ze zádového pouzdra vyřadil i náhradní baterii generátoru. Dva zásobníky, které měl v pouzdře, si přemístil do kapes umístěných na stehnech. Aby byly blíže při ruce. Na svou speciální pušku namontoval laserový zaměřovač, který před tím nechtěl použít, aby se neprozradil. Teď se bude hodit. Zkontroloval hodinky. Tuhle přestávku za chvíli dožene a bude zase postupovat dle plánu. Vykoukl zpoza skály a rozhlédl se. Žádný pohyb tam nebyl. Zkontroloval upevnění výstroje a na přilbu si připevnil termovizuální přístroj, který mu bude pomáhat v případě zhoršených viditelných podmínek. Vše ještě rychlým pohledem zkontroloval, uchopil zaměřovací jednotku a povzdechl si: „Doufám, že mi ty krámy nedaj k úhradě.“ Vyrazil. Postupoval rychlejším pohybem, avšak ve skrčené poloze. Začal děkovat velmi intenzivnímu vojenskému výcviku, který prodělal. Pro řadového vojáka akademie by byla takováhle cesta nemyslitelná a neuskutečnitelná.

Pokračování příště...

Hodnocení

Zpracování článku (jak je článek čtivý)

vynikající

Milda hodnotil(a) 07.12.2020 09:15:09

vynikající

článek je starší 3 měsíce a nelze jej hodnotit

Věrohodnost článku (jak odpovídá článek skutečnosti)

nehodnoceno
článek je starší 6 měsíce a nelze jej hodnotit

Komentáře

Komentář můžete vložit i jako nepřihlášený uživatel.

CAPTCHA Image

K tomuto článku dosud nikdo nevložil komentář.

Seriál a související články

1. díl: Zemřít v boji, zemřít se ctí

Jmenuju se Roland McFee a sem prvním seržantem v rotě C, 95 divize. Velím pěší četě o celkové velikosti 12 chlapů. Plný stav jednotky má bejt 33, ale poslední útok Zergů naše řady značně ztenčil. Ke svý značný nelibosti, kterou jsem neopomněl přikořeni dávkou protestů sem dostal do čety taky dva nováčky – čerstvý absolventy námořní akademie. Tahle škola už několik měsíců chrlí ze svejch spárů nadaný, vzdělaný, ale pro boj naprosto nepřipravený vojcly. Když sem si s Mattem Wirthem, což je velitel 3. čety, zprůměroval životnost absolventa akademie, došli jsme k hodnotě 5 hodin boje. Dovedete si asi představit tu kupu těl, který vodsud za tu dobu tří let byly odvezeny. Tři roky. Už tři roky se rvem o planetu, kde nic neroste, není tu kyslík a sídlí tu strašlivý predátoři Zergové.

2. díl: Vznik aliance

Generál „Bomber“ vstoupil do operační místnosti velícího střediska. „Velitel v místnosti“ zvolal kapitán mající v tuto chvíli statut operačního důstojníka. Šest párů podpatků najednou sklaplo a muži kolem stolu stáli rázem v pozoru. „Pohov, kouření povoleno“ pronesl generál svým hlubokým hlasem. Sám si začal lovit z náprsní kapsy krabičku cigaret. „Jestli mě nezabijou Zergové, tohle určitě.“ pronesl ironicky generál. Všichni důstojníci pochopili jeho větu jako vtip a možná by se za normálních okolností i zasmáli, ale právě v tuto chvíli nikomu do smíchu nebylo.

3. díl: Operace Sfinga

Nad základnou se začaly shromažďovat Protosské transportní moduly. Z jejich útrob vypochodovalo několik Zealothů a asi dvě desítky robotů, kteří měli za úkol postavit Protosskou základnu a posílit obranné postavení. Jakmile vstoupili na povrch planety, rozjeli se do různých míst základny. Zde zvláštní schopností otevřeli časoprostorovou bránu. Byl to shluk energie jasně modré barvy, který se několik desítek vteřin vznášel nad zemí, a pak se za silné světelné záře na místě objevila stavba, která byla skrze bránu vytvořena. Takto bylo kolem Terranské obrany vytvořena další linie obranných věží, které, na rozdíl od Terranských, poskytovaly ochranu jak protivzdušnou, tak pozemní. Základna začínala přibírat na velikosti a za nějakou dobu již nebylo potřeba využívat transportů, ale veškeré požadavky mohly být zaslány branou.

4. díl: Hodina H -10

V základně bylo velmi rušno. Vojáci pobíhali po základně a utvářeli formace. Tanky se řadili na okraji linie obranných věží a pěchotních bunkrů. Do transportních vozidel se vměstnávali vojáci. Dvounozí Goliathy ještě čekali u servisního střediska a do jejich útrob nakládali mechanici pásy munice. Wraithy čekaly na jihu základny s plnými nádržemi a s nabitými generátory maskování. Každý byl vybaven speciálním závěsným zařízením, aby unesl dvakrát tolik raket než normálně. Každý se soustředil, aby neponechal nic náhodě. V operačním středisku nyní stáli pouze generál „Bomber“ a sir Hydoon. Oba pozorovali mohutné hemžení armád. Protože Protossové neuznávali vojenský dril, sdružovali se Zealothti po základně jen ve skupinkách. Byli ovšem připraveni, v případě potřeby, chránit Terranské jednotky. Naštěstí technologické centrum dokázalo vytvořit kód, který zakomponovali do běžného komunikačního kanálu, a tudíž byli velitelé schopni komunikovat i s Protosskými jednotkami. Do ticha místnosti najednou pronikl zvláštní zvuk. Sir Hydoon odtrhl zrak od okna a podíval se na své levé zápěstí, kde mu na malém panelu poblikávala kontrolka. Podíval se na generála, pohledem mu ukázal, aby se podíval z okna na oblohu a něco naťukal do panelu. Na horizontu se objevila malá loď. Spíše takový modul. Generál zcela nechápal, k čemu to může být v nadcházející bitvě dobré, ale sledoval dál. Sir Hydoon znovu zadal nějaké informace do zápěstního panelu. Kolem modulu se začalo pohybovat modré energetické mračno.

5. díl: První kontakt

Asi po deseti minutách postupu se ve vysílačkách ozval hlas pilota průzkumného plavidla: „Zrak jedna pro šavli 2.“ „Na 261 máme kontakt. Vzdálenost 200 metrů, počet čtyřicet plus“ dodal hlas z lodi. „Šavle 2 pro zrak jedna. Potvrzuji příjem“. Velitel skupiny jedoucí v čele útoku v tanku, zmáčkl na ovládacím panelu tlačítko vizualizace krajiny před ním. Chvíli pozoroval obrazovku, která vyjela po jeho pravé ruce. Ta však neukazovala nic. „Šavle 2 pro zrak jedna. Negativní. Nic nevidím.“ odpověděl velitel hlasem obsahující zmatenost do komlinku. „Zrak jedna, opakuji, máme tady pozitivní identifikaci nepřítele. Směr 261, vzdálenost 113 metrů.“ Velitel znovu bedlivě pozoroval monitor před sebou a kontroloval ho s výhledem před sebou. Ubral plyn a tím zvolnila celá skupina, která ho následovala. V kabině se ozvalo pípnutí, ohlašující příchod informací. Velitel ho potvrdil a na displeji se mu zobrazili informace, které obdržel z průzkumné lodě. „No jo, něco tu je“ zabručel si velitel pro sebe a ještě trochu ubral plyn. Když se přiblížil k červenému poli, které zobrazovalo nepřítele, na 70 metrů, ozvalo se strašlivé zavřískání a přímo ze země se začaly objevovat hejna Zergů. „Kontakt šavle 2“ zařval velitel. „První, druhá tanková, zbraně do útočných pozic. Třetí čtvrtá na křídla v normálu. Jednotky Goliathů se rozmístí mezi tanky.“ Mezitím spustila transportní vozidla plošiny a nich začali vybíhat vojáci a zaujímali bojové pozice.

6. díl: Masakr

Všechny tři složky skupiny Šavle stále postupovali kupředu. Šavle jedna a tři se setkali s menším odporem, který rychle potlačili. Ale šavle dvě, která měla směr postupu přímo k nepříteli, se potkávala se stále silnějšími skupinami nepřátel. Právě v tuhle chvíli bylo znovu velitelem hlášeno napadení. „Šavle dvě pro Zrak. Znovu jsme narazili na zesílenou nepřátelskou aktivitu. Žádám o leteckou podporu. Příjem.“ „Zrak pro Šavli dvě. Rozumím, předám vaši prosbu generálovi. Konec.“ Generál „Bomber“, který celý průběh stále napjatě sledoval, se žádost dozvěděl po chvilce. Ihned začal analyzovat situaci se svými poradci. Došli k závěru, že jedinou možností, jak dopřát leteckou podporu Šavli dvě, která ji bezesporu potřebovala, je odvolat několik stíhaček Wraith od každé ze skupin. Další nevýhodou tohoto manévru je pohyb nepokrytým územím. Při napadení by se stíhačky v žádném případě neubránili.

7. díl: Čas ubíhá

„Tady Ghost. Jsem na místě. Pozice Omega zaujata. RUDÝ DRAK SPATŘEN.“ Každým mužem v místnosti to pohnulo. Uvědomovali si, že jsou krok od toho, aby nepřítele zničili jednou pro vždy. Major se schoval do malého kráteru a pozoroval horizont termovizí. Jeho zraku se vystavoval obraz z nočních můr. Několik desítek metrů od něj začínal povrch nabírat fialovou barvu a vykazoval stopy živočišné vrstvy.

8. díl: Krutá pravda

„Nechtěl bych vás zklamat generále, ale vaše vítězství není vítězstvím, jaké byste si přál.“ začal sir Hydoon a přitom neustále sledoval oči generála. „Jsme rasou, která nestárne a neumírá v důsledku toku času jako Terrani. Jsme výplodem techniky a moderních technologií. Možná vás to překvapí a možná to ani nebudete schopen přijmout, ale Protossové existují již několik tisíc let. Já samotný bych v přepočtu na vaše období dosahoval několika set letého věku. Věřte mi, že tady na planetě Erman, nejste první a nebudete ani poslední rasou, která se bude pokoušet jí dobít.

9. díl: Temná minulost

Na břehu jezera seděli tři dospělí muži a kolem pobíhal malý kluk. Chytali ryby a sledovali své udice. Nikdo z nich nepromluvil ani slovo. Nechtěli se ve vzpomínkách vracet do temných dob své minulosti, kdy bojovali pod Terranskou divizí. Každý věděl, co mají ostatní v mysli a stále vidí před očima. Ti tři byli Rob „Bomber“, válečný veterán, nositel nejvyššího ocenění za služby pro Terrany, armádní generál ve výslužbě,
Generál Phil Strait, nositel dvou vyznamenání za účast v boji a vítězné tažení. V současné době instruktor a přednášející na vojenské akademii,
plukovník Marc „Ghost“ Quint, oceněn hvězdou za statečnost, nejváženější instruktor pěšího průzkumu, trpící občasnými výpadky paměti.