Pod znakem Terranské divize

6. díl: Masakr

Všechny tři složky skupiny Šavle stále postupovali kupředu. Šavle jedna a tři se setkali s menším odporem, který rychle potlačili. Ale šavle dvě, která měla směr postupu přímo k nepříteli, se potkávala se stále silnějšími skupinami nepřátel. Právě v tuhle chvíli bylo znovu velitelem hlášeno napadení. „Šavle dvě pro Zrak. Znovu jsme narazili na zesílenou nepřátelskou aktivitu. Žádám o leteckou podporu. Příjem.“ „Zrak pro Šavli dvě. Rozumím, předám vaši prosbu generálovi. Konec.“ Generál „Bomber“, který celý průběh stále napjatě sledoval, se žádost dozvěděl po chvilce. Ihned začal analyzovat situaci se svými poradci. Došli k závěru, že jedinou možností, jak dopřát leteckou podporu Šavli dvě, která ji bezesporu potřebovala, je odvolat několik stíhaček Wraith od každé ze skupin. Další nevýhodou tohoto manévru je pohyb nepokrytým územím. Při napadení by se stíhačky v žádném případě neubránili.

rok 2008 06.12.2020 17:37:50 publikovaný vlastní tvorba Milda a Jenda Časná dospělost (21 - 30 let)
KDO (osoby a obsazení) LAN párty / Milda /
PROČ (důvody a účely) zábava /

„Tady generál pro Zrak. Řekněte Šavli dvě, že jeho žádost se zamítá z důvodu nedo...“ generálovu řeč přerušil sir Hydoon, který se přiblížil ke generálovi a slabým, ale viditelným zavrtěním hlavy mu dal najevo, aby tento rozkaz nedokončil. „Ještě moment“ dodal tedy generál. Transkodovací zařízení začalo opět pracovat na plné obrátky. Na displeji se objevila zpráva o tom, že sir Hydoon nabízí vzdušnou ochranu pro Šavli dvě. „A kde ji proboha vezmete, když máte všechno v poli?“ zeptal se generál. Sir Hydoon počkal, až přístroj jeho slova přeloží a několika kroky se přesunul k oknu velícího střediska. Na svém zápěstním panelu naklepal nějaký příkaz a svůj pohled upřel do tmy, která se vznášela nad základnou. Několik vteřin poté se na horizontu opět objevil všem již známý, přesto obdivuhodný jev. Transportní brána. Z ní se vynořilo dvacet stíhaček, které nikdo před tím neviděl a dvě letadlové lodě. Sir Hydoon znovu zmáčkl kombinaci tlačítek na svém zápěstí a celá letka nabrala okamžitě kurs směrem k Šavli dvě. Generál tiše obdivoval technickou úroveň Protossů. „Díky“ dodal a znovu promluvil do komlinku. „Tady generál. Vzkaz pro Šavli dvě. Prosbě se vyhovuje, letecká podpora na cestě. Hodně štěstí, snad vám pomůže.“

Letka Protosských stíhaček doprovázející dvě letadlové lodě v sevřené formaci dorazila na své místo právě včas. Pod nimi se objevil obraz zkázy. Výbuchy granátů, které vystřelovaly tanky, se objevovaly každé tři vteřiny. To nasvědčovalo tomu, že dole zuří krutá bitva. Celou letku vedl Húr-Sinas, Protosský válečník. Nechtěl zbytečně ztrácet drahocenný čas, aby informoval Teranské vojáky o své přítomnosti a tak pomocí telepatických schopností vydal rozkazy ostatním stíhačkám. Během chvilky se formace rozdělila na čtyři skupiny. Tři útočné skupiny po pěti stíhačkách začali nalétávat na nepřítele ze tří směrů. Zleva, zprava a přímo. Počet Zergů pohybujících se na zemi se mohl blížit ke stovce a další se přibližovali a vylézali ze svých skrýší v zemi. Posledních pět stíhaček zůstalo jako ochrana pro letadlové lodě. Ty se natočili bokem k nepříteli a z jejich útrob začali vylétávat malé letadla. Tyto letouny byly asi poloviční, než běžná stíhačka, protože nebyly pilotovány Protossy, ale počítači. Velitel letadlové lodě zadal cíl a počítač naprogramoval každou z osmi letadel, které byly na palubě, kódem. Tato propracovaná a velmi složitá technologie vylučovala jakoukoliv možnost střetu dvou letadel, nebo střelbu na vlastní jednotky. Pokud byly v dosahu jiné Protosské stroje, pomocí telekomunikačního kanálu si navzájem předávaly své pozice, instrukce a cíle.

Na zemi vřelo doslova peklo. Vzdálenost mezi Teranskými a Zergskými jednotkami se stále zmenšovala a nyní je dělilo od sebe jen několik metrů. Tanky už byly přestavěny zpět do své normální polohy a proto jejich výstřely, třebaže frekventovanější, nebyly tak účinné. Na zemi se začali kupit rozervaná těla Zergů. Kromě Hydralisků a Zerlingů se zde pohybovali ještě další zrůdné stvoření. Dalším překvapením bylo, když se na horizontu objevilo hejno Mutalisků. Protosské stíhačky okamžitě zacílily na ně a vypálily první dávku raket. Mezitím kolem letadlových lodí začaly poletovat velmi rychlé stíhačky a začaly nalétávat na přední řady nepřátel. Terranská linie se začala pomalu bortit. První Goliath obdržel zásah kyselinou přímo do kabiny a ta se hned rozletěla na kousky. Přetlak způsobil, že se pak celý stroj rozletěl na kusy. Letouny z letadlových lodí s chirurgickou přesností zasahovaly Zergské zástupy, ale jejich počet neubýval. „Šavle dvě pro Zrak. Myslím, že tu máme hlavní vlnu útoku.“ zařval velitel do komlinku. I když generál „Bomber“ tuto zprávu zachytil. Nemohl s ní nic dělat. Jen doufat, že se Šavle dvě udrží. Jednotka byla moc daleko, než aby k ní pomoc dorazila v čas. Okřídlení Mutaliskové plivali své kyselinové sliny do davu pod nimi. Kyselina, jakmile dopadla na zem, se rozstříkla a zasáhla ještě další prostor kolem ní. Zergům však očividně nezpůsobovala žádnou škodu. Přilétávajícího Mutaliska rozervaly přilétávající rakety. Kulometům podobné palubní zbraně Protosských stíhaček neustále pálili po hejnu Mutalisků. Na zemi pěchota začala brát svým mrtvým spolubojovníkům zbraně a střílet z nich, neboť už vypotřebovali všechny náboje. Mnohým z vojáků se v očích objevila zuřivost a nebrali ohled na konstrukci zbraní. Nepřetržitá střelba způsobila, že pušky se začaly zasekávat a jednomu mariňákovi se roztrhla v ruce. Nebylo to však varování pro ostatní. Bojovali o život. Obrovití Goliathti sázející do nepřátel i protiletecké rakety začaly pomalu spotřebovávat poslední pásy svých kulometů. Tanky začali uskutečňovat obkličující manévr a objeli celou linii tak, aby se dostali Zergům do zad. Z části se do povedlo a hranice nyní zaujímala tvar písmena U. I Protosské stíhačky utrpěly ztráty. Jedna byla těžce poškozená kyselinou, která jí narušila strukturu, takže se stěží udržela ve vzduchu. Proto nabrala směr k základně. Další dvě byly sestřeleny a pilot další stíhačky, když viděl, že poškození jeho stroje je kritické, navedl stroj do houfu Mutalisků. Obrovský výbuch rozmetal kousky masa, krve a kyseliny do okruhu několika metrů. Vzdušný prostor však ovládly a proto se nyní soustředily na pozemní cíle. Hořící trosky a vraky tanků a Goliathů prozrazovaly, že Šavle dvě není dále bojeschopná. Z posledních sil unavení vojáci stříleli po zbytcích nepřítele.

Když byl nepřátelský útok zcela odražen, nejvyšší hodnost v poli byl podporučík Oghten. Ten okamžitě podal hlášení generálovi. Toto hlášení bylo naprosto v rozporu s předpisy a podporučík ho pronesl hlasem plným vzteku, ale i strachu a zděšení. „Tady Oghten, prozatimní velitel toho, co tu zbylo. Dostaňte nás dohajzlu rychle pryč. Šavle neschopná jakýhokoliv dalšího boje. Pošlete okamžitě transport, než ty hajzlové přijdou znova. Slyšíte mě sakra někdo?“ Oghten neskrýval své rozhořčení. Když křičel do vysílačky, rozhlížel se kolem sebe. Rozptylující dým začal ukazovat pohled na strašnou scenérii. V okruhu několika desítek metrů zde leželi vraky těžké techniky, Goliathi, kterým chyběli části konstrukcí, rozsápané, roztrhané a znetvořené těla vojáků v Terranských uniformách. Ještě více však bylo mrtvých Zergů. Jejich slizká těla ležela v kusech hned vedle těch Terranských. „Vy hajzlové!“ zařval podporučík a začal bezvýznamně střílet po Zergských torzech. V jeho očích se objevily slzy. Střely dál trhaly těla a hyzdily již tak odporný pohled. Když došly podporučíkovi náboje, s řevem zahodil zbraň a upadl do bezvědomí. Vzbudil ho až hlas v jeho vysílačce. „Tady transport pro Šavli dvě. Blížíme se k vám. Dostaneme vás odtamtud pryč.“ Oghten stačil zasyknout, že rozumí a znovu upadl do komatu. Probral se až na vojenské ošetřovně po několika hodinách, kdy mu doktor oznámil, že přišel o nohu v koleni, má pochroumanou levou paži a utrpěl silný psychický šok, na který bude brát silné léky. Těmito duševními problémy bude postupem času trpět spousta vojáků. Lék se jmenuje „Altrodinostin“, ale mezi Teranskými veterány bude znám jako „pilule zapomnění“, nebo „vymývač“.

Celý souboj mezi Šavlí dvě a Terranskou pěchotou trval asi 22 minut. Generál „Bomber“ se rozhodl, že na pozici Šavle dvě nebude posílat žádné další jednotky. Za prvé by se tam nedostaly včas a za druhé bylo otázkou několika minut, kdy major Quint zaujme zaměřovací pozici. Posílal by je tam zbytečně. Modlil se jen, aby zbylé křídla seskupení Šavle nepotkal stejný osud. Spolu se štábem probírali další možné kroky. Po nějaké době se do ticha místnosti ozval hlas majora Quinta.

Pokračování příště...

Hodnocení

Zpracování článku (jak je článek čtivý)

vynikající

Milda hodnotil(a) 07.12.2020 09:15:13

vynikající

článek je starší 3 měsíce a nelze jej hodnotit

Věrohodnost článku (jak odpovídá článek skutečnosti)

nehodnoceno
článek je starší 6 měsíce a nelze jej hodnotit

Komentáře

Komentář můžete vložit i jako nepřihlášený uživatel.

CAPTCHA Image

K tomuto článku dosud nikdo nevložil komentář.

Seriál a související články

1. díl: Zemřít v boji, zemřít se ctí

Jmenuju se Roland McFee a sem prvním seržantem v rotě C, 95 divize. Velím pěší četě o celkové velikosti 12 chlapů. Plný stav jednotky má bejt 33, ale poslední útok Zergů naše řady značně ztenčil. Ke svý značný nelibosti, kterou jsem neopomněl přikořeni dávkou protestů sem dostal do čety taky dva nováčky – čerstvý absolventy námořní akademie. Tahle škola už několik měsíců chrlí ze svejch spárů nadaný, vzdělaný, ale pro boj naprosto nepřipravený vojcly. Když sem si s Mattem Wirthem, což je velitel 3. čety, zprůměroval životnost absolventa akademie, došli jsme k hodnotě 5 hodin boje. Dovedete si asi představit tu kupu těl, který vodsud za tu dobu tří let byly odvezeny. Tři roky. Už tři roky se rvem o planetu, kde nic neroste, není tu kyslík a sídlí tu strašlivý predátoři Zergové.

2. díl: Vznik aliance

Generál „Bomber“ vstoupil do operační místnosti velícího střediska. „Velitel v místnosti“ zvolal kapitán mající v tuto chvíli statut operačního důstojníka. Šest párů podpatků najednou sklaplo a muži kolem stolu stáli rázem v pozoru. „Pohov, kouření povoleno“ pronesl generál svým hlubokým hlasem. Sám si začal lovit z náprsní kapsy krabičku cigaret. „Jestli mě nezabijou Zergové, tohle určitě.“ pronesl ironicky generál. Všichni důstojníci pochopili jeho větu jako vtip a možná by se za normálních okolností i zasmáli, ale právě v tuto chvíli nikomu do smíchu nebylo.

3. díl: Operace Sfinga

Nad základnou se začaly shromažďovat Protosské transportní moduly. Z jejich útrob vypochodovalo několik Zealothů a asi dvě desítky robotů, kteří měli za úkol postavit Protosskou základnu a posílit obranné postavení. Jakmile vstoupili na povrch planety, rozjeli se do různých míst základny. Zde zvláštní schopností otevřeli časoprostorovou bránu. Byl to shluk energie jasně modré barvy, který se několik desítek vteřin vznášel nad zemí, a pak se za silné světelné záře na místě objevila stavba, která byla skrze bránu vytvořena. Takto bylo kolem Terranské obrany vytvořena další linie obranných věží, které, na rozdíl od Terranských, poskytovaly ochranu jak protivzdušnou, tak pozemní. Základna začínala přibírat na velikosti a za nějakou dobu již nebylo potřeba využívat transportů, ale veškeré požadavky mohly být zaslány branou.

4. díl: Hodina H -10

V základně bylo velmi rušno. Vojáci pobíhali po základně a utvářeli formace. Tanky se řadili na okraji linie obranných věží a pěchotních bunkrů. Do transportních vozidel se vměstnávali vojáci. Dvounozí Goliathy ještě čekali u servisního střediska a do jejich útrob nakládali mechanici pásy munice. Wraithy čekaly na jihu základny s plnými nádržemi a s nabitými generátory maskování. Každý byl vybaven speciálním závěsným zařízením, aby unesl dvakrát tolik raket než normálně. Každý se soustředil, aby neponechal nic náhodě. V operačním středisku nyní stáli pouze generál „Bomber“ a sir Hydoon. Oba pozorovali mohutné hemžení armád. Protože Protossové neuznávali vojenský dril, sdružovali se Zealothti po základně jen ve skupinkách. Byli ovšem připraveni, v případě potřeby, chránit Terranské jednotky. Naštěstí technologické centrum dokázalo vytvořit kód, který zakomponovali do běžného komunikačního kanálu, a tudíž byli velitelé schopni komunikovat i s Protosskými jednotkami. Do ticha místnosti najednou pronikl zvláštní zvuk. Sir Hydoon odtrhl zrak od okna a podíval se na své levé zápěstí, kde mu na malém panelu poblikávala kontrolka. Podíval se na generála, pohledem mu ukázal, aby se podíval z okna na oblohu a něco naťukal do panelu. Na horizontu se objevila malá loď. Spíše takový modul. Generál zcela nechápal, k čemu to může být v nadcházející bitvě dobré, ale sledoval dál. Sir Hydoon znovu zadal nějaké informace do zápěstního panelu. Kolem modulu se začalo pohybovat modré energetické mračno.

5. díl: První kontakt

Asi po deseti minutách postupu se ve vysílačkách ozval hlas pilota průzkumného plavidla: „Zrak jedna pro šavli 2.“ „Na 261 máme kontakt. Vzdálenost 200 metrů, počet čtyřicet plus“ dodal hlas z lodi. „Šavle 2 pro zrak jedna. Potvrzuji příjem“. Velitel skupiny jedoucí v čele útoku v tanku, zmáčkl na ovládacím panelu tlačítko vizualizace krajiny před ním. Chvíli pozoroval obrazovku, která vyjela po jeho pravé ruce. Ta však neukazovala nic. „Šavle 2 pro zrak jedna. Negativní. Nic nevidím.“ odpověděl velitel hlasem obsahující zmatenost do komlinku. „Zrak jedna, opakuji, máme tady pozitivní identifikaci nepřítele. Směr 261, vzdálenost 113 metrů.“ Velitel znovu bedlivě pozoroval monitor před sebou a kontroloval ho s výhledem před sebou. Ubral plyn a tím zvolnila celá skupina, která ho následovala. V kabině se ozvalo pípnutí, ohlašující příchod informací. Velitel ho potvrdil a na displeji se mu zobrazili informace, které obdržel z průzkumné lodě. „No jo, něco tu je“ zabručel si velitel pro sebe a ještě trochu ubral plyn. Když se přiblížil k červenému poli, které zobrazovalo nepřítele, na 70 metrů, ozvalo se strašlivé zavřískání a přímo ze země se začaly objevovat hejna Zergů. „Kontakt šavle 2“ zařval velitel. „První, druhá tanková, zbraně do útočných pozic. Třetí čtvrtá na křídla v normálu. Jednotky Goliathů se rozmístí mezi tanky.“ Mezitím spustila transportní vozidla plošiny a nich začali vybíhat vojáci a zaujímali bojové pozice.

6. díl: Masakr

Všechny tři složky skupiny Šavle stále postupovali kupředu. Šavle jedna a tři se setkali s menším odporem, který rychle potlačili. Ale šavle dvě, která měla směr postupu přímo k nepříteli, se potkávala se stále silnějšími skupinami nepřátel. Právě v tuhle chvíli bylo znovu velitelem hlášeno napadení. „Šavle dvě pro Zrak. Znovu jsme narazili na zesílenou nepřátelskou aktivitu. Žádám o leteckou podporu. Příjem.“ „Zrak pro Šavli dvě. Rozumím, předám vaši prosbu generálovi. Konec.“ Generál „Bomber“, který celý průběh stále napjatě sledoval, se žádost dozvěděl po chvilce. Ihned začal analyzovat situaci se svými poradci. Došli k závěru, že jedinou možností, jak dopřát leteckou podporu Šavli dvě, která ji bezesporu potřebovala, je odvolat několik stíhaček Wraith od každé ze skupin. Další nevýhodou tohoto manévru je pohyb nepokrytým územím. Při napadení by se stíhačky v žádném případě neubránili.

7. díl: Čas ubíhá

„Tady Ghost. Jsem na místě. Pozice Omega zaujata. RUDÝ DRAK SPATŘEN.“ Každým mužem v místnosti to pohnulo. Uvědomovali si, že jsou krok od toho, aby nepřítele zničili jednou pro vždy. Major se schoval do malého kráteru a pozoroval horizont termovizí. Jeho zraku se vystavoval obraz z nočních můr. Několik desítek metrů od něj začínal povrch nabírat fialovou barvu a vykazoval stopy živočišné vrstvy.

8. díl: Krutá pravda

„Nechtěl bych vás zklamat generále, ale vaše vítězství není vítězstvím, jaké byste si přál.“ začal sir Hydoon a přitom neustále sledoval oči generála. „Jsme rasou, která nestárne a neumírá v důsledku toku času jako Terrani. Jsme výplodem techniky a moderních technologií. Možná vás to překvapí a možná to ani nebudete schopen přijmout, ale Protossové existují již několik tisíc let. Já samotný bych v přepočtu na vaše období dosahoval několika set letého věku. Věřte mi, že tady na planetě Erman, nejste první a nebudete ani poslední rasou, která se bude pokoušet jí dobít.

9. díl: Temná minulost

Na břehu jezera seděli tři dospělí muži a kolem pobíhal malý kluk. Chytali ryby a sledovali své udice. Nikdo z nich nepromluvil ani slovo. Nechtěli se ve vzpomínkách vracet do temných dob své minulosti, kdy bojovali pod Terranskou divizí. Každý věděl, co mají ostatní v mysli a stále vidí před očima. Ti tři byli Rob „Bomber“, válečný veterán, nositel nejvyššího ocenění za služby pro Terrany, armádní generál ve výslužbě,
Generál Phil Strait, nositel dvou vyznamenání za účast v boji a vítězné tažení. V současné době instruktor a přednášející na vojenské akademii,
plukovník Marc „Ghost“ Quint, oceněn hvězdou za statečnost, nejváženější instruktor pěšího průzkumu, trpící občasnými výpadky paměti.