Jak jsem zase bránil vodu

1. díl: Asi se moc nevyspíme

Po jednom zmeškaném letním cvičení se armáda opět ozvala a já byl povolán na zářiové pražské manévry. Již z velitelského víkendového setkání, kde se vytvářely stohy papírů, jsem nabyl nepříjemného dojmu. Moc se nevyspíme, bude to náročné (fyzicky a časově) a mnoho nás nebude. Dvoudenní taktické přípravy odhalily dvě hlavní události cvičení. Jednak budeme tři dny držet nepřetržitou strážní službu kolem Klíčovské vodárny, za druhé nám připadla čest stavět a bourat protipovodňové zábrany na Kampě v rámci cvičení složek IZS. Konstruování smysluplného a fungujícího systému střídání stráží byl úkol velmi obtížný. Naštěstí jej zpracovali lidé schopní (VČ a ZVČ) a uvědomělí. Bohužel na povrch vyplul fakt, že jedna četa (druhá) bude plnit střežení v daleko nepříznivějších podmínkách než my. Zůstaly na ně totiž noční.

čtvrtek 19.09.2019 publikovaný vojenské zážitky Jenda
KDE (polohy a umístění) Praha a okolí /
KDO (osoby a obsazení) aktivní zálohy AČR / kamarád(i) /
KDY (období a interval) více dní /
PROČ (důvody a účely) adrenalin / zábava /

Před Kbelskou vojenskou ošetřovnou se to v sedm hodin ráno hemžilo vojáky. Protože se mi i přes velmi krátkou vzdálenost od bydliště podařilo dorazit o pár minut později, vmísil jsem se nenápadně do davu a svou nedochvilnost zamaskoval. Hned několik minut poté, co jsem se zařadil k ostatním jsem byl vyvolán k lékařské prohlídce. Ta probíhala velice dynamicky. Sestře jsem nadiktoval své jméno a příjmení, na ruku si nechal nasadit límec s tlakoměrem a pár vteřin počkal. Když přístroj ukázal uspokojivé hodnoty, přešel jsem k panu doktorovi a ujistil ho, že se cítím zdravě, nic se u mě nezměnilo a dle svého přesvědčení jsem schopen absolvovat cvičení. Takto úspěšně prošli kontrolou všichni přítomní.

Byl jsem stanoven velitelem druhého družstva první čety. Toto bojové seskupení mělo postupně šest, sedm, osm, devět, osm a nakonec devět členů včetně mě. S polovinou lidí jsem se již setkal, anebo je alespoň znal, druhá čtveřice byla pro mě nová. Co mi ale dělalo starosti byla absence mého zástupce Petra, z něhož generalita udělala velitele družstva třetího. Samozřejmě zcela právem.

Poté jsme nafasovali zbraně, jak osobní, tak dlouhou a byli vyzváni k nástupu. Po krátké přivítání a shrnutí pana ředitele následovalo nejkratší poučení o bezpečnosti co jsem kdy slyšel od pana majora. To bylo navíc zpestřeno výstupem polských studentů, kteří nám dvakrát autobusem a dvakrát pěšky (tam a zpět) prošli tvarem, když se pokoušeli navštívit letecké muzeum. Bezúspěšně. Bylo zavřeno.

Stanový tábor, respektive místo budoucího stanového tábora bylo vzdáleno asi 150 metrů. Tudíž pěší přesun byl nejjednodušší a nejrychlejší řešení. Popadli jsme výstroj a jako zelený had se přesunuli do areálu vojenských kasáren. Tam jsme rozeseli své batožiny po trávníku a čekali na další instrukce. Vydání finálního rozkazu chvilku trvalo. Armádní nařízení (nákladní vozidlo může vozit pouze 16ks živých tvorů), drobnější úkoly (fasování někde něčeho) a lidské potřeby znemožňovaly jasně definovat, jaké jednotky budou přebírat ODOS. Nakonec bylo rozhodnuto tak, že mi posečkáme na aktuální pozici a vyslány budou druhá dvě družstva. Čekali jsme. Převoz ze stanového tábora na objekt střežení byl realizován „kyvadlovou dopravou“ v podobě vojenské Tatry. Nestačili jsme se ani rozkoukat a byl nejvyšší čas popadnout vercajk, naskákat na korbu a odjet. Vozidlo zastavilo na malém plácku před hlavní budovou, která se po dobu cvičení stala strážnicí a vlastně centrem dění.

Program byl v lehkém časovém skluzu (klasicky) a nároky na úpravy objektu byly vysoké. Pustili jsme se tedy do budování opevnění a zajišťování objektu. Podél plotu musely vzniknout palebné postavení z pytlů, na střeše dvou budov pozorovatelny, u brány KPM s množstvím zátarasů. A samozřejmě jsme nemohli opomenout metry a metry ostnatého drátu, který byl předurčen pouze k jednomu účelu. Aby byl natáhnut podél plotu. Času málo, práce dost a sil na rozdávání. Pro mě tedy pouze v prvních pár minutách. Když jsem podesáté kulhal s pytlem písku na zádech k nejvzdálenějšímu palpostu, funěl jsem jak sentinel. Bohužel pro jeden okop nestačilo pouze deset pytlů a okopů bylo šest. Ale od naprostého kolapsu a zhroucení mě zachránila jen hanba, kterou bych utrpěl. Ostatní příslušníci totiž kmitali, jako by nosili peří.

Všechno jsme nakonec zbudovali podle plánu i když finalizace probíhala v duchu rozebírání již postaveného. Ukázalo se totiž, že první úkryty byly postaveny velice bytelně a pozřely mnoho pytlů, které na konci chyběly. Tedy přesněji řečeno, chyběla náplň v nich. To ale nebylo nic, s čím bychom si nedokázali poradit. Strážnici obsadili velitel čety a jeho zástupce, jednotlivá postavení určení strážní a na KPM se přesunulo celé družstvo. Od sedmnácté hodiny měla být vodárna plně provozuschopná a pod přísným dohledem naší jednotky. Tak tomu skutečně bylo. A první hlídku, dvanáctihodinovou, držela druhá četa. My jsme se proto objekt opustili a přesunuli zpět do stanového tábora.

Obavy z toho, že budeme muset ještě stavět stany se nestaly skutečnými. Logisti nám dočasné ubytování postavili a my si mohli zavazadla rovnou uložit. K uložení těl však ještě nebyl čas. Na travnaté ploše na nás čekala trojice instruktorů (některým již známí) vojenské policie. Jejich doménou byly techniky CRC, tedy zvládání davu. Pan praporčík mluvil jasně, svižně a k věci. Dostaneme obuchy a helmy, na převlíkání se do brnění není čas. Pak budeme lítat po asfaltu a zkoušet si probranou (zopakovanou) látku. K tomu všemu ale dojde až poté, co si naplníme útroby. Nahrnuli jsme se tedy do jídelny, nasázeli do sebe karboš a spěchali zase zpátky. Za pozdní příchod hrozila zvláštní penalizace. Obuchem přes ledviny.

Na zopakování mnoha témat nám zbyla z celého dne jen půlhodina. A to skutečně nebylo mnoho. Výcvik tedy probíhal „letem světem“ a připomínal rojení divokých čel než technicky zvládnuté taktické přesuny. Nemalým dílem jsem se o tento chaos zasloužil já. Krom jiného se mi povedlo poplést si ruce a splést si povel. V prvním případě to znamenalo, že se sedm vojáků nacpe do metrové mezery, v druhém případě jsem je poslal kupředu, když jsem je chtěl nechat se vrátit. Nervozita a pramalé zkušenosti prostě dělají divy. Několikrát jsme zadrželi velitele čety a já si do paměti vryl větu: „já nežádám, já vyzývám“.

Praporčík, který se v průběhu našeho nácviku někam vytratil se najednou objevil uřícený s oznámením, že si máme okamžitě nastoupit, protože u místní brány je nabroušený dav a naším úkolem je drbany vyprovodit ven a předat je spravedlnosti. Za srandu jsme to považovali do té chvíle, než jsme u vchodu do areálu spatřili asi dvacet lidí s transparenty požadující odsun ozbrojených jednotek, mír a kytičky pro všechny lidi a zavedení anarchie coby státního zřízení. Ke slovu se dostal velitel čety, aktuálně v roli velitele zásahové jednotky a začal jednat. Několikrát vyzval skandující skupinu k opuštění prostoru, upozornil je na jejich protiprávní jednání a poukázal na možné použití donucovacích prostředků. Nikdo to nebral vážně, takže jsme se do nich pustili, mlátili je hlava nehlava a když se několik osob válelo v krvi, ostatní utekli. No, tak takhle ne.

Nikdo to nebral vážně, takže jsme provedli několikrát vytlačení (cvičený před pár minutami), načež se dav ocitl daleko za svými původními pozicemi. Jedinou jeho reakcí bylo si sednout a klást pasivní odpor. S drobnou pomocí kolegů, tonfy a páky jsme živý řetěz rozpletli a výtečníky zajistili. První scénář obsahoval mraky chyb, na které jsme byli v následném brífinku upozorněni a akce se spustila znovu. Krom instruktorů a pověřeného fotografa sledovalo klání ještě několik obyvatel vedlejšího domu. Jestli se jim to líbilo netuším, ale podle blesků bych řekl, že si pořídili pár snímků do rodinného, nejspíše sdíleného, alba.

Třetí repríza se stala i finální. Byli jsme propuštěni do stanů, lehli si na neuvěřitelně skřípající lůžka, zalezli do spacáků a zavřeli oči s tím, že o půl čtvrté je budíček.

Pokračování příště...

Hodnocení

Zpracování článku (jak je článek čtivý)

vynikající

Lucík hodnotil(a) 26.11.2019 08:21:29

vynikající

Lukáš hodnotil(a) 17.11.2019 00:06:55

vynikající

článek je starší 3 měsíce a nelze jej hodnotit

Věrohodnost článku (jak odpovídá článek skutečnosti)

nehodnoceno
článek je starší 6 měsíce a nelze jej hodnotit

Komentáře

Komentář můžete vložit i jako nepřihlášený uživatel.

CAPTCHA Image

K tomuto článku dosud nikdo nevložil komentář.

Seriál a související články

1. díl: Asi se moc nevyspíme

Po jednom zmeškaném letním cvičení se armáda opět ozvala a já byl povolán na zářiové pražské manévry. Již z velitelského víkendového setkání, kde se vytvářely stohy papírů, jsem nabyl nepříjemného dojmu. Moc se nevyspíme, bude to náročné (fyzicky a časově) a mnoho nás nebude. Dvoudenní taktické přípravy odhalily dvě hlavní události cvičení. Jednak budeme tři dny držet nepřetržitou strážní službu kolem Klíčovské vodárny, za druhé nám připadla čest stavět a bourat protipovodňové zábrany na Kampě v rámci cvičení složek IZS. Konstruování smysluplného a fungujícího systému střídání stráží byl úkol velmi obtížný. Naštěstí jej zpracovali lidé schopní (VČ a ZVČ) a uvědomělí. Bohužel na povrch vyplul fakt, že jedna četa (druhá) bude plnit střežení v daleko nepříznivějších podmínkách než my. Zůstaly na ně totiž noční.

2. díl: Scény jako z filmu

Chladno, které v tyto dny panovalo venku po dvaadvacáté hodině zapřičinilo, že jsem se otravného zvuku budíku nemohl dočkat. Zhruba od tří hodin jsem se převaloval na lůžku, vyráběl skřípavý zvuk a přidával ho k ostatním ruchům vojenského spánku (chrápot, prdění, vzdechy a další neidentifikovatelné). Krom zmrzlých nohou jsem se klepal i v oblasti stehen a zádového sedacího ústrojí, protože kvalitní armádní spacák nebyl schopen ochránit mě od faktu, že zpod lehátka táhlo. Jak se začaly ozývat z různých koutů stanu různé melodie, počaly se rozsvěcet i světla. Různých intenzit, různých teplot, různých zdrojů. Naše četa se připravovala na nástup do své první směny.

3. díl: Na obdiv turistům

Sobotní budíček byl už ve tři. Noční hlídači se museli rychle přesunout na Staré Město k budování protipovodňových zábran. Ani první víkendová noc nepřinesla vyšší teploty, takže druhá četa opět prožila krušné chvíle. Znovu jsem musel smeknout před jejich odhodláním. Změna strážných provedena podle včerejšího scénáře a hlídání jelo od znovu. Já s Richardem jsme znovu trdlovali ve spletitých uličkách vodárny. Jinak nudné pozorování zpestřilo hlášení jedné z hlídek. Ta hlásila, že v jejich sektoru je silně cítit palivo. Zatímco oznamující dvojice dostala za úkol specifikovat typ paliva a jestli se nejedná o již vyhořelé pohonné hmoty, nám bylo veleno důkladně zkontrolovat všechna vozidla a vrata garáží. Konečně tak přišla ke slovu svítilna. Poctivě jsme svítili na podvozky a očichávali zaparkovaná auta.

4. díl: Konec

Poslední noční spánek byl delší, ale rozhodně nebyl vydatnější. Bohužel jsem opět vstával s pocitem nevyspání a chlad ovládal mé tělo. Naštěstí jsme nemuseli tak dlouho, jako v minutých dnech, očekávat příchod slunce. Ranní program byl jasný a napjatý. Čas zbývající do snídaně využít na balení věcí a po ní se pustit do čištění zbraní. Na devátou hodinu bylo totiž oznámeno jejich odevzdávání. Volného časového prostoru nebylo na rozdávání. Za svitu čelovky jsem vsoukal do batohu všechno, co neslo mou jmenovku, ruksak vytáhl na trávu a chystal se na snídani.