Nejhorší je žádné rozhodnutí

2. díl: Dostali jsme Ivana

Po snídani jsme nastoupili na buzerplace, jehož okolí už nebylo pokryto námrazou a věnovali se pořadové přípravě. Ze vskutku naučných listů jsme se učili, jak stát správně v pozoru, jak v pohovu a jak končit (cokoliv). Druhým levelem bylo splnění příkazu vlevo a vpravo v bok. Většinou nám to šlo správně, jen tu a tam se stalo, že měl někdo problémy se správným určením směru. Stačilo si to několikrát prakticky vyzkoušet a rázem jsme se točili ve stejném direktu. Když jsme byli u procvičování snímání pokrývek hlavy, dostavily se k našemu plácku hvězdy. A hned pět. Zavítal k nám podplukovník s plukovníkem (řazeno časově, ne hodnostně). Chvilku nás pozorovali s úsměvem na tvářích a pak se velení a hlavně vysvětlování zmocnil pan podplukovník. Celkem srozumitelně nás seznámil s faktem, že člověk, který vymýšlel povely, byl pravděpodobně velký šprýmař. Vysvětlil nám, že existují dva druhy tvarů. Pochodový (v něm se překvapivě pochoduje) a nástupový. A teď následovaly ty záludnosti. Pro stejnou činnost, zhezčení tvaru, se jednou velí "zákryt", jindy "vyrovnat". A to není jediný rozpor. Další synonyma jsou "přímo hleď" a "paže zpět". No, někdo to tak vymyslel, od císařpána to nikdo nezměnil, tak mi nepřísluší to hodnotit. Ale je fakt, že díky těmto zapeklitostem jsem měl hodně velké problémy družstvu velet tak, ja se správně mělo. A moje nervozita, s počtem upozornění od důstojníků, stoupala. Naštěstí tryzna v podobě parádamarše končila po hodině.

úterý 19.03.2019 publikovaný vojenské zážitky Jenda
KDE (polohy a umístění) Čechy / sever / západ /
KDO (osoby a obsazení) aktivní zálohy AČR /
KDY (období a interval) jaro / více dní /
PROČ (důvody a účely) adrenalin /

Rychle jsme se navlékli do taktické výstroje a nastoupili před skupinu Kbelských instruktorů. Chlapi připomínající hlavní role akčních filmů se nám krátce představili a pak rozebrali. Každé družstvo ze tří čet dostalo pár instruktorů. K našemu se přidělili Ivan a Jakub. Od té chvíle jsme byli plně pod taktovkou profíků a musím říct, že ten rozdíl byl cítit od první chvíle. Čtyři instruktoři si naší četu odvedli na příjezdovou cestu ubytovny a seznámili nás (hned poté, co jsme si potykali) s programem. Protože nás neznali, chtěli si ověřit naše schopnosti a dovednosti. Takže jsme začali "sušením" (nácvikem). Navíc Radek přišel s brilantní myšlenkou, že v rámci "taktické přípravy" bychom rádi začali od začátku. Od základů. Instruktoři začali s výcvikem. Tasení pistole, správné držení zbraně a zaujetí střeleckého postoje. Instruktoři chodili mezi námi a opravovali chyby (říkal jsem, že ten přístup byl odlišný a skvělý). Následoval dril kontroly zbraně, hlášení závady (i prázdný zásobník je závada), její odstranění a hlášení ukončení závady. Bylo to sice pár kroků, ale udržet jejich přesný postup a správné provedení, byl pro mě oříšek. Vlastně se jednalo o jakousi básničku, která nám musela přejít do rukou.

Ve střelecké pozici mi (jakože) nevyjde rána. Stáhnu si zbraň, zkontroluji výhozí okno zbraně a zjistím, že mám závěr vzadu. Zařvu "závada" a klekám na jedno koleno (abych se kryl). Vysunuji zásobník, kontroluji jestli je prázdný, ukládám jej do odhazováku (takovej pytel na odpadky u pasu), vytahuji plný zásobník tak, abych ho mohl rovnou zasunout do zbraně. Dotlačím zásobník do zbraně, spustím závěr zbraně a dotlačím jej. Uchopím správně pistoli, zaujmu střeleckou pozici, jdu do postoje, zamířím, zmáčknu spoušť a pokud vyjde rána, zařvu "hotovo". Omylů, kterých jsem se dopouštěl byly mraky. Ale instruktoři s námi měli trpělivost.

Pak jsme zkoušeli podobné cviky s dlouhou zbraní. Postup je téměř identický s tím, že manipulace se odlišuje. Přeci jen, najít několik rozdílů mezi pistolí a puškou, není úkol jen pro intelektuála. Tahle výuka, i když byla jednou tak delší než předchozí, utekla jako voda. Já jsem to vnímal jako něco, co dává smysl a pomůže mi to. Bylo voláno na oběd. Pln nadšení jsem se s ešusem vrhnul do kuchyně, dostal po dvou naběračkách a pustil se do toho. Protože naplněnost roty výrazně přesahovala kapacitu jídelny, s Petrem jsme zavedli obědvání u postelí. Během žvýkání jsme si vyměňovali zážitky s ostatními členy (přítomnými na pokoji) družstva a vesměs jsme dospěli ke stejnému závěru - interesantní. Na pišingr nebo kávu rozhodně čas nebyl. Čekala nás další dávka taktiky.

Nacvičování na asfaltu by byla ztráta drahocenného času (instruktorů, ne naše). Tudíž jsme byli vyvezeni do přijatelného terénu (u Ruské věže), kde jsme se znovu rozdělili na družstva a pustili se do dalšího nasávání látky. Nadcházejícím tématem byly signály a formace, z kterých bychom měli plynule přejít do reakcí na nástřel. Na dotaz instruktorů, jestli jsou nám známé signály (alespoň základní) jsme váhavě přitakali, takže to vzali letem světem. Byla mi hanba, když většina ostatních členů AZ odpovídala, anebo alespoň souhlasně bručela a já tam stál zcela bezradně, jako solný sloup. Co se dalo jsem si cpal do hlavy, co se nedalo, pobrali ostatní (aspoň jsem v to doufal). Hodně velký důraz kladli instruktoři hned od začátku na fungování velitelů družstev. Po chvilce vysvětlování si Blanku a mě vzali mezi sebe a řekli nám, že celé fungování nechají jen na nás. Nabídli nám pomocnou ruku, ale ten hlavní tah musíme mít my. A protože několikrát použili výraz "alfa samec", dost jsem pochyboval, že jsem tu správně.

Nahodile jsme se pohybovali po prostoru a zaujímali různé formace. Zástup, šachovnici, šíp, anebo v-éčko. Něco nám dávalo hodně zabrat, něco šlo samo od sebe (třeba zástup). Upozorňováni jsme byli na sledování "třistašedesátky" (prostoru kolem sebe), předávání signálů, vzájemnou kontrolu sami sebe. Pak instruktoři znovu zvýšili laťku. Reakce při kontaktu s nepřítelem. To už byla pro mě vyšší dívčí a tíha velitelského břemene se zvětšila (ne však díky skvělému týmu o moc). Hezky jsme si chodili po pasece, Ivan s Petrem brouzdal mezi námi a z ničeho nic zahlásil kontakt na třetí hodině. A už to začalo. Instruktor stojící kousek ode mě mi pokládal zapeklité otázky a současně mě upozorňoval na nedostatky. Ve zkratce to byl proud vět: "chlapi ti tu ležejí, proč? víš, kolik jich je? nemáš někoho zraněného? myslíš, že máš nekonečně munice? proč jsou tamhle ti dva nabuznění? už ses rozhodl co dělat?

První zkouška dopadla, hlavně pro mě, naprosto katastrofálně. Selhal jsem na celé čáře, ale instruktoři, ani kluci nade mnou hůl nezlomili. Ivan pronesl posvátnou větu, kterou hodlám nezapomenout: "nejhorší rozhodnutí, je žádné rozhodnutí". Vysvětlil mi, že při napjaté situaci musí být velitel slyšet, protože v reálném boji na tom visí naše životy. A jestli se rozhodnu špatně, pak si to zodpovím. Ale nemůžu nechat svoje lidi jen ležet a nevelet jim. Byla to hodně hořká zkušenost, ale nedalo se nic, než souhlasit. Následovali další nácviky a při každém byl celkový výsledek alespoň o kousíček lepší, než předchozí varianta. Tedy podle instruktorů. Když jsme vyvázali z nástřelu asi počtvrté, obdrželi jsme slepou munici. Bylo na čase udělat další krůček. Abychom věděli, že v rachotu zbraní, s ucpávkami v uších to není tak lehké. Znovu jsme na lesní cestě, která už byla vydupaná od našich kanad, zaujali šachovnici a vydali se na patrolu. Prsty mimo spoušť, očima jsme pozorovali terén. Krom toho, že jsem slyšel jen vlastní dech (vedlejší účinek chráničů sluchu) mi bylo vedro a adrenalin ředil krev. Najednou to přišlo. Nástřel. Třískli jsme s sebou na zem a vojáci pokrývající směr, z kterého přišel nástřel, opětovali palbu. Čekal jsem na informaci o síle nepřítele a za pár vteřin se dozvěděl, že proti nám stojí imaginární pěchotní družstvo posílené dvěma kulomety. Vyhodnotil jsem, že nejlepší bude se stáhnout (překvapivě). Z plných plic jsem řval rozkazy. Dorovnali jsme se čelem k nástřelu (tím se stal kontakt dvanáctou hodinou) a loupáním jsme mizeli. Kluci pominuli i můj přeřek a šli správným směrem, ne s otevřenou náručí smrti vstříc. Dvojice slov "jdu-kryju" protínala vzduch, stejně jako rány ze sedmi pušek a jednoho kulometu. V tu chvíli jsme zapomněl, že si jen hrajem a upaloval jako o život. Srdeční tep se mi zklidnil až na konci cesty, když instruktor akci zastavil. Během vyhodnocení, které poukazovalo na několik chyb a nedostatků, nešetřili instruktoři slovy chvály (k mému překvapení). Pak nám řekli, že jsme jeli tak na třicet procent a teď je potřeba trochu přidat. Když člověku lítají kulky kolem hlavy, sprintuje i se zlomenou nohou. Rozchod a šli jsme na to ještě jednou. Průběh byl téměř totožný. Některé chyby jsme odstranili, některé se bohužel opakovaly, nové se objevily. Ale proto se to přeci cvičí.

Z poslední akce, kterou jsme nacvičili jsme takřka prchali, protože časový plán nebylo možno narušit sebemenším zpožděním. Tatry nás dovezly zase na barák a my se během pár minut převlékli a odebrali se do jídelny. Čekala na nás spojovací příprava. Pro ty neznalé, nemá to nic společného s fyzičnem či pohlavní osvětou. Je to obyčejné zacházení s vysílačkou. Vyučování se ujala dvojice spojařů, kteří nám informace nepodávali z papírů, ale mluvili z vlastních zkušeností, nacvičených standardů a doporučených postupů. Jinými slovy, bylo to zajímavé. Navíc byla výuka podložena dvěma desítkami radiových stanic RF-13, takže jsme si mohli manipulaci rovnou vyzkoušet. Zopakovali jsme si, že se sluchátku neříká sluchátko, ale radiotelefon, že balení obsahuje tři antény, z nichž jednu nesmíme nikdy použít, vyzkoušeli si, že konektor jde zapojit jen jedním způsobem a ten je správný, předefinovali jsme si kanály, vyzkoušeli relaci a naučili se posílat krátké třípísmenné zprávy. Protože tohle pro mě nebyla zcela nová látka, chápal jsem. Naprostý zmatek jsem zažil ve chvíli, kdy Roman a Roman začali vysvětlovat technické pozadí a jiné složitosti. V tu chvíli jsem nasadil zadumaný obličej a souhlasně přikyvoval. Jen jsem se bál, jestli se mě náhodou na nic nezeptá. Obavy dlouho netrvaly, kuchaři přivezli večeři a jídelnu bylo potřeba vyklidit.

Na večer byla připraveny ještě přednášky na téma "humanitární právo" (to měl na starosti pan kapitán odjinud) a "základní řády". První z témat bylo nám mělo osvětlit, že pokud se dvě strany zabíjí v rámci válečného konfliktu, je potřeba dodržovat jistá pravidla. Chránit obyvatele, ušetřit utrpení děti, neničit historické památky. Bohužel veškerý materiál byl prostý text promítaný na plátno. Navíc pan kapitán přednášel klidným, celkem monotónním hlasem, takže se mi tu a tam nějak zavřela očka. Na vteřinu, dvě, na minutu. Bylo mi stydno, ale nešlo to udržet. Navíc jsem zjistil, že nejsem sám, kdo o problematice dumá se zavřenýma očima. Když pan kapitán odkliknul poslední stránku prezentace a nabídl nám videa, které by nám mohlo pomoci k lepšímu pochopení, dostalo se jen na jedno. Už se muselo končit, protože nás čeká další povídání. A tak jsme se dostali k řádům. O nařízeních, kdy, jak, koho a proč můžu střelit, jsem se již zmínil, takže se nebudu opakovat. Jediným pozitivem bylo, že to přednášel Radek na učebně. Takže jsme si hezky zalezli o patro výš a výuka probíhala v komfortnějším režimu. Opět jsme probrali těhotnou ženu s kalachem, kance v říji útočící na plot, traktor JZD narvaný třaskavinou a podobné, velmi reálné situace. A to bylo všechno. Pro tento den.

Pokračování příště...

Hodnocení

Zpracování článku (jak je článek čtivý)

vynikající

Dominik hodnotil(a) 11.05.2019 17:50:21

vynikající

Lukáš hodnotil(a) 23.04.2019 09:30:17

vynikající

Milda hodnotil(a) 09.04.2019 10:03:44

vynikající

článek je starší 3 měsíce a nelze jej hodnotit

Věrohodnost článku (jak odpovídá článek skutečnosti)

nehodnoceno
článek je starší 6 měsíce a nelze jej hodnotit

Komentáře

Komentář můžete vložit i jako nepřihlášený uživatel.

CAPTCHA Image

Dominik napsal(a) 11.05.2019 18:16

Dobré bylo tam něco málo chyb ale ty byli opravdu jenom z nepozornosti jako na.př. Pln (Plni) jinak to bylo pěkné

vytvořit / odpovědět

Jenda napsal(a) 13.05.2019 10:15

Ahoj, jestli máš na mysli tohle: Pln nadšení jsem se s ešusem... Tak tam překlep není. Viz pravidla českého pravopisu (SLOVNÍ TVARY: pln ~ plna ~ plni ~ plno ~ plnu ~ plny)

vytvořit / odpovědět

Lukáš napsal(a) 13.05.2019 16:59

Koukam,ze si se dal i navyuku ceskeho jazyka. Take bych se rad pridal pane uciteli. Je super jak Domca reaguje na clanky.

vytvořit / odpovědět

Dominik napsal(a) 11.05.2019 17:59

tento článek je dost zajímavý je to velice záživné a vtipné doufám že toho bude víc a už se těším na třetí díl.

vytvořit / odpovědět

Seriál a související články

1. díl: Počítání oveček

Poslední dobou chodí povolávací rozkazy na vojenská cvičení v kratších intervalech a počet dní, na které poukazují, se zvyšuje. Březnový výcvik se měl konat od pondělí do středy. Nikterak následující, ale až té po dalším pondělku. Tudíž jsem měl zmizet z civilního života na dlouhých deset dní. V práci jsem s tím moc zdaru nesklidil, ale uvolněn jsem nakonec byl. V jakémsi blíže neurčeném rozpoložení (nevím, jestli jsem se těšil, anebo obával) jsem trhal kalendář a odpočítával zbývající dny. V neděli, co jsem se rozloučil s rodinou a nechal jí klasicky svému osudu, jsem si zabalil podle navrženého seznamu a přihodil ještě pár součástek, které standardně nevozím (některé ještě nikdy). Rozhodl jsem se, že tentokrát nepovezu žádné mazácké výstřelky, jakými jsou sušenky, oříšky, čokoláda, ba ani káva. Navíc by se mi to při všech těch zbytečných krámech do zavazadel stejně nevměstnalo.

2. díl: Dostali jsme Ivana

Po snídani jsme nastoupili na buzerplace, jehož okolí už nebylo pokryto námrazou a věnovali se pořadové přípravě. Ze vskutku naučných listů jsme se učili, jak stát správně v pozoru, jak v pohovu a jak končit (cokoliv). Druhým levelem bylo splnění příkazu vlevo a vpravo v bok. Většinou nám to šlo správně, jen tu a tam se stalo, že měl někdo problémy se správným určením směru. Stačilo si to několikrát prakticky vyzkoušet a rázem jsme se točili ve stejném direktu. Když jsme byli u procvičování snímání pokrývek hlavy, dostavily se k našemu plácku hvězdy. A hned pět. Zavítal k nám podplukovník s plukovníkem (řazeno časově, ne hodnostně). Chvilku nás pozorovali s úsměvem na tvářích a pak se velení a hlavně vysvětlování zmocnil pan podplukovník. Celkem srozumitelně nás seznámil s faktem, že člověk, který vymýšlel povely, byl pravděpodobně velký šprýmař. Vysvětlil nám, že existují dva druhy tvarů. Pochodový (v něm se překvapivě pochoduje) a nástupový. A teď následovaly ty záludnosti. Pro stejnou činnost, zhezčení tvaru, se jednou velí "zákryt", jindy "vyrovnat". A to není jediný rozpor. Další synonyma jsou "přímo hleď" a "paže zpět". No, někdo to tak vymyslel, od císařpána to nikdo nezměnil, tak mi nepřísluší to hodnotit. Ale je fakt, že díky těmto zapeklitostem jsem měl hodně velké problémy družstvu velet tak, ja se správně mělo. A moje nervozita, s počtem upozornění od důstojníků, stoupala. Naštěstí tryzna v podobě parádamarše končila po hodině.

3. díl: Broušení diamantu

Po snídani, trávené na cimře, jsme zase navlékli taktiky (v čepicích, bez masek) a shromáždili se před ubytovnou. Slunce, které se vyhouplo přes horizont dávalo tušit, že arktické doplňky nebudou potřeba. Vzhledem k tomu, že stále platilo nařízení velitele roty určující hromadnou ústroj (goráč, anebo kabát), trochu jsem se potil. Na korbě jsme se díky novému Martinovi dopravili na pěchotní střelnici Plešivec. Tématem pobytu v areálu byla zase "Taktická příprava" pod vedením instruktorů. Hlavní událostí byla ale plánovaná inspekce generála.

4. díl: Závada, kam se podíváš

Cvičení se nám přehouplo do druhé poloviny a čtvrteční den byl krom jiného věnován zdokonalováním střelby. Tudíž jsme se znovu po snídani ocitli na Plešivci. Naším úkolem tentokrát nebylo odrážet simulované útoky, nacvičovat taktiku a vystřílet co se dá za nejkratší možný čas. Hlavní důraz byl kladen na míření a manipulaci se zbraní a ostrým střelivem. Než jsme obdrželi náboje a stoupli si před terče, proběhlo sušení drilu (cvik přeci dělá mistra). Uprostřed střelnice jsme vytvořili linii, opakovali si již naučené pohyby, ke kterým nám instruktoři něco málo přidali. Navíc jsme prováděli ještě vizuální kontrolu prostoru kolem cíle (jestli je ten bastard mrtvej) a pohled za svá záda (jestli neměl kámoše). Zatímco někdo sérii jel plynule bez jediného škobrtnutí, já si musel kroky odříkávat jako básničku. Siréna na kontrolní věži zahlásila začátek střeleb a protože se tak nějak nestíhalo (navíc nám byl zkrácen pobyt na střelnici), bylo potřeba jednat rychle. Samozřejmě žádné zpoždění nemohlo ovlivnit dvacetiminutové čtení (se zkoušením) poučení o bezpečnosti střeleb, kterého se museli (rozhodnutím nejmenovaného) zúčastnit i instruktoři. Na závěr si vzala slovo paní kapitánka (s červeným křížem na rukávu) a upozornila nás na maximální pečlivost při nasazování chráničů sluchu. Mohli bychom totiž utrpět "akutrauma". Po této zábavné situaci, kdy se nejvíc smáli instruktoři, jsme se rozdělili po četách a rozešli se k dalšímu plnění úkolů.

5. díl: Návštěva města chmele a potu

Nakonec dodám z předchozího dne ještě dvě události, které jsem úplně přehlédl, které se nemůžou přehlédnout a které jsem nakonec zmínil v komentáři minulého článku. Po večeři jsme se shromáždili v jídelně a probrali témata, která měla přímou spojitost s pátkem. Přesněji s druhou, odpolední částí posledního pracovního dne. Nejprve nám poručík Luboš ozřejmil topografii. Od usevernění mapy a zorientování se v ní, přes stanovení souřadnic až po určení pochodového úhlu a sledování orientačních bodů. I tentokrát jsem měl radost z faktu, že výklad se nikterak nelišil od toho, co bylo v mé hlavě již zakotveno a drobné úlohy jsem byl schopen (s pomocí zapůjčeného a později darovaného pravítka) sám splnit. Po spíše teoretické výuce následovala zcela praktická lekce chemické přípravy. Stoly jsme sesunuli ke stěnám a proměnili tak jídelnu v taneční parket. Namísto kreací tanga či valčíku jsme předváděli soukání do zelených pláštěnek. I když můj chemický oblek byl největší velikosti, zdálo se mi nemožné, provést všechny potřebné cviky aniž by došlo k perforaci ochranné pomůcky. Navíc se u mě dostavil dosti silný záchvat vzteku, takže když jsem absolvoval ustrojení v podřepu a protáhl hlavu límcem (finální stav), igelit poukazoval jisté známky mechanické únavy. V tomto bodě jsem se zachoval ničemně a opotřebení nenahlásil. OM jsem smotal znovu do brašny a odebral se na kutě.

6. díl: Hadry, olej a čerň

Po snídani se konala jakási dohrávka předchozího akčního programu. Měli jsme ještě cvičnou munici a ne ze všech témat naučené látky jsme byli vyzkoušeni. Znovu jsme byli vyvezeni na Plešiveckou střelnici. Během nutné administrace ve tvaru jsme se dozvěděli, že každá četa zvlášť podnikne tajnou cestu na jejímž konci nás něco čeká. Vydrápali jsme se na korbu, spolu s panem kameramanem Jirkou a vydali se vstříc dobrodružství. Martin nás odvezl mezi houštiny obklopující rozbahněnou cestu, po zastavení nám spustil korbu a s úsměvem (který má on pořád) nám popřál hodně štěstí.