Hradba 2018

3. díl: Jak jsme přebírali ODOS a budovali KPM

A nastala nám středa. Měli jsme poslední možnost seznámit se všemi detaily, plány a provedením hlídkování (bylo rozhodnuto, že v Praze nebude prováděna klasická strážní služba) na ODOSu a KPM. Po snídani jsme se odebrali na učebnu a navrhli a zpracovali možné varianty obrany. Vlastně to bylo takové plánování - neplánování. Stanoviště, sektory, směny a reakce na napadení byly vypracované už na velitelském cvičení. Tudíž se jednalo o zapojení mužstva, aby zapojili mozky a případně odhalili chyby.

středa 11.04.2018 publikovaný vojenské zážitky Jenda
KDE (polohy a umístění) Čechy /
KDO (osoby a obsazení) aktivní zálohy AČR /
KDY (období a interval) jaro / více dní /
PROČ (důvody a účely) adrenalin /

Musím uznat, že breefing a zpracování bojového rozkazu bylo jak z vojenského filmu. Na plátno byla promítaná mapka objektu, většina vojáků zuřivě vařila tužky a Jirka nepíchal do mapy prstem, ale červenou tečkou ukazovátka. Všechny otázky byly zodpovězeny, připomínky vysvětleny a nápady přijaty. Teoreticky jsme byli na obranu vodárny připraveni. Teď zbývalo jen vyzkoušet si některé aktivity i prakticky (nanečisto).

Za vstupní bránou ubytovny jsme (1. četa) zbudovali KPM. Proběhlo krátké seznámení co je účelem tohoto místa, jaké jsou pravidla a jaké jsou naše povinnosti a činnosti. Díky tomu, že je v četě spousta odborníků (ať už profesních, anebo nadšenců), byly předané informace na vysoké úrovni. Pak jsme se rozdělili na malé skupinky a projížděli jednotlivé scénáře. Osobní prohlídka osob, jištění kontrolora i reakce na chování prohledávaného. Pak jsme přešli k nácviku prvotního kontaktu s osobou dožadující se vstupu do areálu objektu. Tentokrát ve dvou jsme si zkoušeli zastavení vozidla a komunikaci s řidičem. Nezdálo se, že by to někomu dělalo vysloveně potíže i když někteří příslušníci volili spíš hlaveň v obličeji, než vlídné slovo.

Po výtečném obědě (musím říct, že nekonzervovaná strava byla opravdu chutná) jsme ještě pokračovali v rozjetém výcviku a následně si vyměnili s druhou četou plácky. Procházeli jsme řešení situací mimo i vně objektu, Blanka s Romanem předvedli ukázkové zadržení osoby a zopakovali si pravidla pro strážní a hlídkovou službu. Ke slovu se znovu dostaly scénky. Dvojice dobrovolníků (jeden v roli hlídky, druhý v roli narušitele) dostala příležitost předvést své úmysly. Jelikož ani jeden ani druhý netušil reakci druhého, bylo to zajímavé. Z některých chybek, které jsme si našli, jsme se sami mohli poučit. Když padala nad Krušnými horami tma, provedli jsme ještě krátké seznámení s vysílačkami a komunikací a odebrali se pakovat. Během večeře nám výkoňák Petr sdělil, že je potřeba odevzdat ubytovnu do osmi hodin a krom úklidu nás čeká ještě náklad našeho materiálu.

Jak se s tím poprali ostatní netuším, ale já jsem se balením trápil celkem dlouho. Bezhlavě nahňácat výstroj do batohu (jak to normálně na konci cvičení dělám) jsem nemohl. Spousta věcí budu potřebovat na ODOSu. A tak jsem smutně posedával na chodbě obklopen vrchním i spodním oblečením a zoufal jsem. Díky Radkovi, který má neuvěřitelně pozitivní vliv na lidskou psychiku a výkonnost, jsem zoufal jen po dobu nezbytně nutnou. Zadařilo se. Použité prádlo bylo umístěno dospodu a ešus spolu s výbavou pro zlepšení komfortu (rozinky a šála) byly rychle dostupné. Mobil jsem si nenastavoval, protože budíček dostal na starosti nejschopnější z schopných.

Probuzení nakonec nebylo v tak brutální hodinu, jak bylo předesíláno. Nechali nás spát o třicet minut déle. Zatímco venku vládla hluboká tma, po chodbě se začaly ploužit roztodivné postavy, každá se svým cílem. Já jsem směřoval své kroky ke zdroji studené vody, abych se dostatečně probral. Stálo to hodně odtočených decimetrů krychlových, než jsem udržel obě víčka otevřená. Ale povedlo se a já začal fungovat. Dobalil jsem si zbytky do báglu a šel ukrást koště (naše družstvo mělo za úkol vyšůrovat pokoj). Voják se stará, voják má. Zřejmě proto, že každý dbal na dodržení termínu, všem šla práce od ruky. Nejdřív z cimry zmizelo pár zavazadel, pak zbyly jen dva a nakonec v neevidovaného materiálu zbývala jen nabíječka v zásuvce. Zametli jsme, pro jistotu i vytřeli a zhasli. Hotovo.

Na place před ubikacemi se to hemžilo vojáky s bednami, krabicemi, lejstry i cigaretami v rukou. Vládl trochu zmatek, protože nikdo nevěděl co se kam má naložit, ale nepřikládali jsme tomu velkou váhu. Stává se to. Jak bylo dohodnuto, pár minut před osmou, dorazili na parkoviště autobusy. Zajásali jsme, můžeme odjet. Ale všechno bylo jinak. Ze zatím pro nás neznámého důvodu jsme se odebrali do autoparku na nástup a věnovali se oblíbené činnosti. Stání ve tvaru. Proč tam stojíme a na jak dlouho nám nikdo nesdělil. Tak jsme tam stáli a počítali plynoucí minuty. Těch nakonec bylo skoro šedesát. Po téměř hodině jsme byli upozorněni na skutečnost, že všechen materiál naložen nebyl (po dobu cvičení vládla poklidná a přátelská atmosféra) a nahnáni do autobusů. Vyrazili jsme do Prahy.

Protože k objektu střežení jsme se měli přesunout takticky, autobusák (s velkým nadšením) provedl vysedací zastávku u malého plácku na sídlišti. Chodci svou zvědavost vůbec neskrývali, řidiči věnovali pozornost dopravě skutečně malou. Pro druhé družstvo první čety (jako k nám) přišel rozkaz, že se máme na ODOS přesunout na nákladním vozidle a provést rekognoskaci. Past jsem nemusel tušit, bylo to celkem jasné. Ale účelem cvičení je cvičit a mít všechno na zlatém podnose je nezáživné. S Petrem, Edou, Tomášem a Danem jsme nalezli na korbu a nechali se dovést k bráně vodárny. Tedy skoro k bráně. Zpomalovací manévr začal o několik metrů dříve a i když jsme neviděli situaci, zaslechli jsme výkřiky demonstrantů. Velitel vozu nás přišel osvobodit z korby Tatry právě ve chvíli, kdy si nás přišel prohlédnout i jeden ze řvounů. Převzetí objektu nebude až tak jednoduché, jak by mohlo být.

Zaujali jsme kruhovou obranu vozidla a seznamovali se se situací. Čtveřice mladíků, z nichž jeden třímal transparent s požadavkem na zrušení NATO, postávala mezi bránou a námi a velmi kvalitně překážela. Nejdříve přišel pokus o navázání komunikace. Chlapci nás upozorňovali, že o nás na tomto místě nemá nikdo zájem, že rušíme jejich klid, celkem razantně nás poslali pryč a podávali další podobné slovní projevy. Naše družstvo se striktně drželo pravidel. Neodpovídat, nepouštět a hlídat. Situace zamrzla na mrtvém bodě. Nic jiného jsme totiž dělat nemohli a čekali jsme na rozřešení shůry. Ten nepřicházel a nepřicházel. Když Petr upozornil překážející, že porušují zákon a bude přivolána policie, trochu změkli. Svou tužbu nás vyhodit již neopakovali, naopak vznesli zcela jiné požadavky. Materiální. Na ty jsme my opět nereflektovali a dál se smažili na slunci bez jediného slova.

Po chvíli dorazil velitel roty. Oznámil nám, že policie nedorazí, protože jí ani nikdo nekontaktoval. Jsme v tom sami a musíme si poradit. Vyzbrojen jen diplomacií šel promluvit k skromnému davu. Za chvilku se vrátil s tím, že neobstál. Vlídná slova nezabrala. To už jsme před vjezdem stáli asi třicet minut. I instruktoři začali být krapet nervózní. Upozornili velitele, jestli jsme dostatečně obeznámeni s našimi cíli a časovým harmonogramem (začátkem osmnácté hodiny mělo začít ostré hlídkování). Luboš vznesl požadavek na zaslání posil (sami bychom výtržníky nerozprášili, i když ten nápad tu byl) a po dalším čekání dorazil i zbytek roty. Než bylo proti demonstrantům zakročeno, muselo být provedeno i poučení (anebo na co se čekalo). Po celkových šedesáti minutách od příjezdu začala vytlačovací akce. I když oponenti byli hodně vysportovaní, proti několikanásobné přesile neměli šanci. Samozřejmě se nedali jen tak a zákrok nám dostatečně okořenili. Vrcholem bylo zhroucení všech čtyř delikventů na zem s jasným cílem překážet, co se dá. Nevydrželi, byli odtáhnuti. Tím byl první z incidentů ukončen a vyhodnocen. Byli jsme upozorněni na drobné chybky i velké nedostatky a dostali jsme spousta podnětů k zlepšení. Za sebe musím uznat, že scéna mi připomínala bitvu u Thermopyl. Čtyři muži hrdinně zadržovali padesátihlavý dav. Sice nebyl žádný mrtvý, ale hodinové zdržení bylo pro nás prohrou.

Nastalo velké budování. Za pár hodin měly vyrůst strážnice, KPM, opevnění a stan pro odpočinek. Odborníci i lajci tušili, že se to nedá stihnout. I přes to jsme dělali, co jsme mohli. Naše družstvo (a nejen to) bylo určeno pro zbudování KPM. Kolem plechového kontejneru, který měl být velitelstvím, se začal obtáčet žiletkový drát, po nespočet pokusů byla umístěná mobilní brána, před areál jsme umístili značky a montovali retardéry, pro které sice byly návody, ale podle nich to sestavit nešlo.

Pokračování příště...

Hodnocení

Zpracování článku (jak je článek čtivý)

vynikající

Milda hodnotil(a) 09.05.2018 16:42:48

vynikající

2a00:1028:9194: hodnotil(a) 05.05.2018 17:10:49

vynikající

Lukáš hodnotil(a) 29.04.2018 20:08:14

vynikající

článek je starší 3 měsíce a nelze jej hodnotit

Věrohodnost článku (jak odpovídá článek skutečnosti)

nehodnoceno
článek je starší 6 měsíce a nelze jej hodnotit

Komentáře

Komentář můžete vložit i jako nepřihlášený uživatel.

CAPTCHA Image

K tomuto článku dosud nikdo nevložil komentář.

Seriál a související články

1. díl: Papírování v rámci předcvičení

Je to zvláštní popisovat první zážitky ze cvičení, které se bude teprve odehrávat. Ale je to možné. O víkendu jsem se účastnil velitelské porady, kde jsme psali, zakreslovali a všemožnými jinými způsoby znečišťovali stohy papíru v rámci plánování dubnového cvičení. A protože s armádou není nikdy nouze o zábavu, nebylo tomu v těch dvou dnech jinak. Vybavit jsem se měl jen psacími potřebami a uniformou. Ne, že bych obdrženému rozkazu nevěřil, ale pro jistotu jsem si uvedené pomůcky ještě ověřil s Radkem. A vida, na seznamu chyběla podstatná informace. Mohl by se prý hodit počítač a hlavně bych si neměl zapomenout pevné nervy a trpělivost. Později jsem poznal, že Radek věděl, o čem mluvil.

2. díl: Jak jsem vydával první rozkazy

Nastal první den celorepublikového vojenského cvičení "Hradba 2018". Dva roky před nazpět jsem se manévrů se stejným název nezúčastnil. A protože kluci o tom vyprávěli mraky příběhů a zážitků (povětšinou ne moc kladných), moc jsem se těšil (ironie). Ale protože jsem se rozhodl postavit se předsudkům a nedat na minulost, nebral jsem na to ohledy. Co bude, bude. Balení se neslo v klasickém režimu. Na gauč v obýváku jsem naházel všechny věci, které jsem považoval za nutné, anebo za chtěné (o těch povinných jsem nepřemýšlel). Hromadu jsem obcházel, několikrát přeskládal a revidoval a nakonec naskládal. Protože první den nemělo být podle rozpisu podávaná teplá strava, udělal jsem si sváču, nastavil budíka a šel spát. Tentokrát se odjezd nekonal z Kbel, ale Dejvic.

3. díl: Jak jsme přebírali ODOS a budovali KPM

A nastala nám středa. Měli jsme poslední možnost seznámit se všemi detaily, plány a provedením hlídkování (bylo rozhodnuto, že v Praze nebude prováděna klasická strážní služba) na ODOSu a KPM. Po snídani jsme se odebrali na učebnu a navrhli a zpracovali možné varianty obrany. Vlastně to bylo takové plánování - neplánování. Stanoviště, sektory, směny a reakce na napadení byly vypracované už na velitelském cvičení. Tudíž se jednalo o zapojení mužstva, aby zapojili mozky a případně odhalili chyby.

4. díl: Zhodnocení snažení

I když jsme byli informování o posunu termínu a dostali tak hodinu k dobru, bohužel nikdo tento fakt instruktorům nesdělil. Stalo se, že během cvrkotu, který se odehrával na KPM (i na ostatních stanovištích), dorazil před bránu objektu Land Rover se dvěma osobami a Ti se dožadovali vstupu. Vědom si jasných instrukcí, že do objektu nemá přístup nikdo bez platné vstupky s vozidlem s prověřenou značkou, vydal jsem povel, že osoby nesmí být vpuštěni. Z ničeho nic se vedle mě objevil instruktor a chtěl znát naší činnost. Se vším jsem ho seznámil a informoval ho, že vstup byl zamítnut. Pan kapitán se mírně pousmál a oznámil mi, že oprávnění ke vstupu mají a vozidlo je prověřené. Tomu se říká zásah shora. Oznámil jsem vysílačkou, že jsem se poprvé spletl a vozidlo vpouštíme. Všichni na place znali dokonale své role, i když se jednalo o premiéru. Navedení vozidla, prohlídka osob a následně i vozidla probíhala jako po másle. Asi z toho důvodu se zjistilo, že pánové nějak zapomněli oznámit, že mají pod haldou čehosi schovaný zbraně. Jednoho Brena a pár pistolí. Dvojice se chvilku handrkovala o to, čí ty krámy jsou, ale posádka KPM byla nemilosrdná. Jednoho postavili do jednoho stanu, druhého do druhého a v pravidelných intervalech je upozorňovali na nutnost udržovat ticho.